ကဏ္ဍ ကို ဝင်ရောက်နေခြင်း

မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး

လိင်ဆက်ဆံစဉ်နာကျင်မှုနှင့်ဆက်ဆံရမည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း

လိင်ဆက်ဆံစဉ် နာကျင်မှု (Dyspareunia) လိင်ဆက်ဆံစဉ်နာကျင်မှုကို Primary အခြေခံနှင့် Secondary ဒုတိယအဆင့်ဟူ၍…