ကဏ္ဍ ကို ဝင်ရောက်နေခြင်း

မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး

လိင်ကျန်းမာရေးပညာရေးပေးရန်သင့်မသင့်

မေး။ ဆရာခင်ဗျား “ဆွေးနွေးကြရအောင်” စကားဝိုင်းမှာ လိင်ကျန်းမာရေးပညာပေးရန်လို၊ မလိုဆိုတာနဲ့ စချင်ပါတယ်။ ဖြေ။…