ကဏ္ဍ ကို ဝင်ရောက်နေခြင်း

ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ

ကတိတစ်ခု ဆင်ခြင်ပြု

HIV ပိုးရှိနေသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပျံ့နှံ့နေထိုင်လျှက်ရှိပြီးဖြစ်ရာ မိမိတို့နေထိုင်ရာ ဒေသအလိုက်…