ေမ့ေဆးေပးခံရဘူးတဲ့ကေလးေတြ ဉာဏ္ရည္ထိခိုက္သလား

ေမ့ေဆးေပးခံရဘူးတဲ့ကေလးေတြ ဉာဏ္ရည္ထိခိုက္သလား

မိမိရင္ေသြးသားငယ္သမီးငယ္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းတစုံတရာေၾကာင့္ ခြဲစိတ္မူျပဳလုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ မိဘေရာ ကေလးငယ္ေရာ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနတတ္ပါတယ္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိရင္ေသြးငယ္ကို က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ရင္ေသြးေလးမ်ားအျဖစ္ အသက္ရွင္ေနထိုင္သည္ကိုသာ ျမင္ေတြ႕ခ်င္ၾကပါတယ္။ မလိုအပ္ပဲ နာက်င္မူအဆင္မေျပမူမ်ားႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ေသာ ဓားသြားေအာက္က ခြဲစိတ္မူကို မျပဳလုပ္ေစခ်င္ၾကပါ။

(1)ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ရေသာခြဲစိတ္မူမ်ားမွာ

– အာသီးျဖတ္ျခင္း
အာသီးရာင္ေနေသာအခါ အာသီးျဖတ္ျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္႐ူပိတ္ျခင္း၊ ေဟာက္ျခင္းျဖစ္ေနေသာကေလးမ်ားတြင္ အာသီးျဖတ္ေသာခြဲစိတ္မူျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

– နားထဲႁပြန္ထည့္ျခင္း
နားထဲပိုးဝင္ျခင္း ၾကာရွည္စြာ ခံစားေနရေသာကေလးငယ္မ်ားတြင္ နားထဲႁပြန္ထည့္ျခင္းျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သို႔မွသာ ပိုးကူးစက္မူသက္သာေစၿပီး နား လုပ္ေဆာင္မူပုံမွန္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ႁပြန္ထည့္မူသည္ ပိုးကူးစက္မူေၾကာင့္ အၾကားအာ႐ုံေပ်ာက္ကာ စကားမေျပာတတ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္လည္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

အျခားေသာခြဲစိတ္မူမ်ားစြာကိုလည္း ကေလးငယ္မ်ားမျဖစ္မေနျပဳလုပ္ၾကရပါတယ္။ ဥပမာ ေမြးရာပါႏွလုံးေရာဂါမ်ားႏွင့္အ႐ိုးေရာဂါမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔သို႔ခြဲစိတ္မူျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ကေလးငယ္မ်ားကို ေမ့ေဆးေပး၍သာျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သို႔မွသာကေလးငယ္သည္ ခြဲစိတ္မူျပဳလုပ္စဥ္တေလ်ာက္ နာက်င္မူမခံစားရဘဲ သက္ေတာင့္သက္သာသတိေမ့ေနပါလိမ့္မည္။

ထိုအခါ အဆိုပါေမ့ေဆးသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ေဘးကင္းရဲ႕လား?ဆိုေသာေမးခြန္းက အေရးႀကီးလာပါတယ္။

ေမ့ေဆး၊ ထုံေဆး ဆိုးက်ိဳးအႏၲရာယ္ အသက္ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ ငဟ္သည္ျဖစ္ေစ လူတိုင္းခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္သိခ်င္သည္မွာေမ့ေဆးေပးၿပီးေနာက္ကေလးငယ္ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမူထိခိုက္ႏိုင္သလားဆိုေသာေမးခြန္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။

(2) ထိုအခါသင္ဘာလုပ္သင့္သလဲ?

သင့္ကေလးငယ္ကိုခြဲစိတ္မူျပဳလုပ္ခိုင္းသည္မွာ ကစားကြင္းအတြင္းတြင္ ဘားတန္းေပၚလမ္းေလ်ာက္ခိုင္းသကဲ့သို႔ျဖစ္ပါတယ္။ လဲက်ႏိုင္ရန္အခြင့္မ်ားေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္လွ်င္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေကာင္းေစၿပီးယုံၾကည္မူပိုမိုေစလာႏိုင္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္မူေၾကာင့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏိုင္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ခြဲၿပီးေနာက္ရလဒ္သည္ ကေလးငယ္အတြက္အလြန္တရားထူးျခားေကာင္းမြန္မူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္လည္ ကေလးငယ္မ်ားခြဲစိတ္မူကိုလိုအပ္မွသာျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕ ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ ေမ့ေဆးေပးခံရၿပီးေနာက္ ဦးေႏွာက္ဖြံၿဖိဳးမႈထိခိုက္သည္ဟုဆိုရာတြင္ ေမ့ေဆးေၾကာင့္ဟု တထစ္ခ်ေျပာမရပါ။ ကေလးငယ္ရဲ႕ပူးတြဲေရာဂါမ်ားႏွင့္ ခြဲစိတ္မူအမ်ိဳးအစားေပၚလည္းမူတည္ပါတယ္။ ဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနေသာကေလးငယ္ရဲ႕အေၾကာင္းရင္းသည္ မိဘမ်ားရဲ႕သင္ၾကားမူစြမ္းရည္နိမ့္က်ျခင္း၊ ေပါင္မျပည့္ျခင္းႏွင့္ မိသားစုစီးပြားေရးနိမ့္က်မူေၾကာင့္ေထာက္ပံ့မူအားနည္းျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္မ်ားစြာသက္ဆိုင္ပါတယ္။

(3) ကေလးငယ္ ပိုမ်ဳေဘးကင္းႏိုင္ေစရန္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ-

– ေရာဂါနယ္ပယ္တြင္ကြၽမ္းက်င္ေသာဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ထပ္တလဲလဲတိုင္ပင္ပါ။အႀကံဉာဏ္ယူပါ။
– ခြဲစိတ္မူျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္မည့္ေမ့ေဆးအထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးကို ေသခ်ာတိုင္ပင္ပါ။ ေမ့ေဆးေပးၿပီးေနာက္ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္ေသာအခက္အခဲမ်ားကိုႀကိဳတင္တိုင္ပင္ပါ။ေမးပါ။
– မိမိကေလးငယ္ကို ခြဲစိတ္မည့္အထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ မခြဲစိတ္လွ်င္ဘာျဖစ္ႏိုင္မလဲ?ခြဲစိတ္ၿပီးရလာႏိုင္မည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုေသခ်ာပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးပါ။ခြဲစိတ္မူၾကာခ်ိန္ႏွင့္နာလန္ျပန္ထခ်ိန္ကိုတိုင္ပင္ပါ။
– မိမိကေလးအတြက္ သုံးႏိုင္ေသာေမ့ေဆးမ်ားအေၾကာင္းႀကိဳတင္ေလ့လာထားပါ။

သုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ားစြာအရ ကေလးငယ္ရဲ႕အျပဳအမူႏွင့္ဖြံၿဖိဳးမူေနာက္က်ျခင္းျပသနာမ်ားသည္ ေမ့ေဆးေပးခံခဲ့ရေသာအခ်က္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မူမရွိသည္ဟု ေတြ႕ရွိၾကပါတယ္။

Dr. ျပည့္ရွင္း