အသံဝင်တာ မြန်မြန်သက်သာအောင်

အသံဝင္တာ ျမန္ျမန္သက္သာေအာင္

အသံဝင္ျခင္းျပႆနာသည္ အေနအထိုင္၊ အစားအေသာက္ကိုလိုက္၍ ရာသီ ဥတုမေ႐ြး၊ အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး လူတိုင္းခံစားရတတ္သည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာ တရပ္ျဖစ္သည္။

အသံဝင္ျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားစြာရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ အားေပးၾကသူမ်ားတြင္ အသံကိုပုံမွန္ထက္ပို၍ အသုံးျပဳရႏိုင္ၿပီး ေလႁပြန္ႏွင့္ အသံအိုး ေရာင္ရမ္းျခင္းႏွင့္အတူ အသံဝင္ျခင္းကို ခံစားရႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူနာ မ်ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အသံကို ျပင္းထန္စြာ အသုံးျပဳရျခင္းမ်ိဳး မရွိေသာ္လည္း အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ အသံဝင္ျခင္း ခံစားရတတ္ကာ လိုအပ္ေသာ စမ္းသတ္ စစ္ေဆး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုၿပီး ျဖစ္ပြားရေသာ အေၾကာင္းအရင္းကိုလိုက္၍ ကုသမႈ ခံယူရန္ လိုသည္။

အသံဝင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
အသံဝင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားစြာရွိသည္။ အမ်ားစုေသာ အသံဝင္ျခင္းမ်ားသည္ စိုးရိမ္ရန္မလိုအပ္သလို အခ်ိန္တိုအတြင္း အလိုလိုသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းသြားႏိုင္သည့္ ျပသနာမ်ားျဖစ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ ေလႁပြန္ေရာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ –

အသံက်ယ္ေလာင္စြာ အသုံးျပဳမိေသာအေျခအေနမ်ား (ဥပမာ – အားကစားပြဲ အားေပးသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား)တြင္ ေလႁပြန္ေရာင္ရမ္းျခင္း

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္းႏွင့္ အဖ်ားေရာဂါမ်ားတြင္ ေလႁပြန္ေရာင္ရမ္းျခင္း

သလိပ္ခပ္ေသာ အက်င့္ရွိသူမ်ားတြင္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေလႁပြန္ ေရာင္လာတတ္ျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အသံဝင္ျခင္း ျဖစ္ပြား ႏိုင္သည္။ အသံဝင္ျခင္းျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္ မိျခင္းေၾကာင့္ အသံဝင္သည့္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အသံအိုး အတြင္း အသားပိုျဖစ္ျခင္းကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ကာ အလြယ္တကူ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။

အသံက်ယ္ေလာင္စြာ အသုံးျပဳရျခင္းမ်ိဳး မရွိပဲ အသံဝင္ျခင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိသည္။

အေမြးနံ႔၊ ဖုန္မႈန႔္ စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း က်ဥ္းသြားႏိုင္ျခင္း

ပန္နာရပ္ၾကပ္သမားမ်ားတြင္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေလႁပြန္မ်ားက်ဥ္းျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလႁပြန္က်ဥ္းျခင္း (ေသြးတိုးက် ေဆးမ်ား၊ စိတ္ေရာဂါေသာက္ေဆးမ်ား၊ အ႐ိုးပြေရာဂါေသာက္ေဆးမ်ား)

လည္ပင္းႀကီးေရာဂါသည္မ်ားတြင္ ႀကီးလာေသာ သိုင္း႐ြိဳက္ဂလန္းမွ ေလႁပြန္ကို ဖိမိျခင္း

ေမ့ေဆးေပးေသာခြဲစိတ္မႈမ်ားတြင္ အသက္ရွဴပိုက္ထည့္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေလႁပြန္ေရာင္ျခင္း

အရက္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ နာတာရွည္ ေလႁပြန္ဝ ေရာင္ျခင္း

အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ေဟာက္တတ္သူမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပါးစပ္ျဖင့္ အသက္ရႈတတ္သူမ်ား

ေလခ်ဥ္တက္ျခင္းမၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနသူမ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ အာ႐ုံေၾကာေရာဂါမ်ား (ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေလျဖန္းျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါရွင္မ်ားႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာအားနည္းသည့္ ေရာဂါရွင္မ်ား)ႏွင့္

အဆုတ္ကင္ဆာ၊ ေလႁပြန္ကင္ဆာႏွင့္ သိုင္း႐ြိဳက္ကင္ဆာ စသည့္ေရာဂါမ်ား တြင္လည္း အသံဝင္ျခင္းျဖစ္ပြား ခံစားရႏိုင္သည္။

အသံဝင္ျခင္းျဖစ္ပြားလွ်င္
ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္း မဟုတ္သည့္ အသံဝင္ျခင္းမ်ားတြင္ ေလႁပြန္ေရာင္ရမ္းမႈ သက္သာသြားသည္ႏွင့္ အသံဝင္ျခင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားႏိုင္သည္။ အသံဝင္ျခင္း မသက္သာမီအခ်ိန္အထိ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုျခင္း စသည္တို႔ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ဂ႐ုျပဳေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ အသံဝင္ျခင္း ျဖစ္ပြားလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားကို စနစ္တက် လိုက္နာျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း အသံဝင္ျခင္း သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးပါ။

ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေရွာင္းရွားပါ။

ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သူမ်ား ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။ ေဆးလိပ္မေသာက္တတ္ သူမ်ားလည္း သူတပါး၏ ေဆးလိပ္ေငြ႕မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားပါ။

အရက္ေသာက္တတ္သူမ်ား အရက္ျဖတ္ပါ။

ေကာ္ဖီ၊ လဘက္ရည္ေသာက္သုံးတတ္သူမ်ားလည္း အသံဝင္ေနစဥ္အတြင္း ေသာက္သုံးျခင္း မျပဳသင့္ပါ။

ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားတြင္ ေရာဂါေပ်ာက္ေအာင္ ကုသပါ။

ပန္းသီးရွာလကာရည္ ေသာက္သုံးပါ။

ဂ်င္းျပဳတ္ရည္ႏွင့္ ပ်ားရည္အနည္းငယ္ တြဲ၍ေသာက္သုံးေပးပါ။

သံပရာရည္ႏွင့္ ပ်ားရည္ကိုလည္းတြဲဖက္၍ ေသာက္သုံးေပးႏိုင္သည္။

ႏြားႏို႔ပူပူအတြင္း နႏြင္းအနည္းငယ္ထည့္၍ ေသာက္သုံးေပးပါ။

ႏြယ္ခ်ိဳအနည္းငယ္ကို ျပဳတ္၍ေသာက္ေပးပါ။

စျပစ္သီးေျခာက္မ်ားကို ျပဳတ္၍ေသာက္ေပးပါ။

ကုလားပဲေလွာ္စားေပးျခင္းျဖင့္လည္း သက္သာႏိုင္သည္။

အစားစားရာတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴအနည္းငယ္တြဲဖက္၍ စားသုံးေပးပါ။

သံပရာရည္ႏွင့္ ဆားအနည္းငယ္ေရာ၍ အာလုတ္က်င္းေပးပါ။

ဆားရည္ေႏြးေႏြးျဖင့္ အာလုတ္က်င္းေပးျခင္း

ေရေႏြးပူပူအတြင္း ယူကလစ္ဆီ(သို႔) ပ႐ုတ္ဆီအနည္းငယ္ထည့္၍ ေရေႏြးေငြ႕ ကုန္သည္အထိရွဴေပးပါ။

ခံတြင္းရွင္းေစသည့္ ပူရွိန္းအရသာပါေသာ ငုံေဆးမ်ား ငုံျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိ ပိုးမ်ားေသေစ ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း စိုစြတ္ေစသည့္အတြက္ အသံဝင္ျခင္း သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။

ႏွာေခါင္းမွ အသက္ျပင္းျပင္းရႈသြင္း၊ ရႈထုတ္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ အသက္ရႈ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း စိုစြတ္ေစႏိုင္ၿပီး ေလႁပြန္ပိတ္ျခင္းျပႆနာမ်ား သက္သာေစႏိုင္သည့္အတြက္ အသံဝင္ျခင္းကိုသက္သာ ေစႏိုင္သည္။

အထက္ပါက်န္းမာေရးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း မသက္သာသူမ်ား၊ အေၾကာင္းအရင္း မယ္မယ္ရရမရွိပဲ (၂)ပတ္ထက္ပို၍ အသံဝင္ျခင္း ျဖစ္ပြားေနသူမ်ားႏွင့္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း အသံလုံးဝ မထြက္ေတာ့သည္အထိ အသံဝင္ျခင္းျဖစ္ပြားသူမ်ားတြင္ အျခားေသာေရာဂါတခုခု၏ လကၡဏာတရပ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ နားလည္တတ္ကြၽမ္းေသာဆရာဝန္(သို႔) နား/ ႏွာေခါင္း/ လည္ေခ်ာင္း ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ လိုအပ္ေသာ စမ္းသတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ ကုသမႈကို ခံယူသင့္သည္။

အသံဝင္ျခင္းမွ အျမန္ဆုံး သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ၾကပါေစ။

Dr.Tint Tal