ကျောက်ကပ်ရောင်တယ်ဆိုတာ

ေက်ာက္ကပ္ေရာင္တယ္ဆိုုတာ

 

ေက်ာက္ကပ္၏ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာမွာ ခႏၵာကိုယ္တြင္း အသုံးမလုိသည့္အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ ပိုလွ်ံေနသည့္ေရဓာတ္မ်ားကို သန္႕စင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆီးအေနျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ စြန္႕ပစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္စီး တြင္ရွိေသာ အိပ္ေဇာစနစ္ကဲ့သလို႕ ယာဥ္တစ္စီးေကာင္းမြန္ စြာလည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ မလိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားသန္႕စင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘက္တီးရီးယားပိုးကူးစက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ မၾကာခဏ ဆုိသလို ဆီးအိမ္ဆီသို႕ကူးစက္ခံရနုိင္ပါသည္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းေၾကာင့္ နာက်င္ကိုက္ခဲမွုေ၀ဒနာကိုခံရနုိင္ေသာ္လည္း အလြန္အမင္းျပသနာမရွိေသးပါ။ သို႕ေသာ္ ယင္းဆီးလမ္းေၾကာင္းသို႕၀င္ေရာက္ေနေသာပိုးသည္ ေက်ာက္ကပ္မွဆီးျပြန္သို႕သြားသည့္ (Ureter) ဆီးျပြန္ မွ တဆင့္ ေက်ာက္ကပ္သို႕၀င္ေရာက္သြားပါက ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္းေ၀ဒနာျဖစ္လာနုိင္ပါသည္။ ယင္းေ၀ဒနာကို ဆရာ၀န္မ်ားက Pyelonephritis ဟုလည္းေခၚပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္းျဖစ္ျပီဆုိပါက ေသခ်ာစြာကုသရန္လိုအပ္ျပီး မကုသလွ်င္ အသက္အႏၱရာယ္ကိုပါ ျခိမ္းေျခာက္နုိင္ပါသည္။

 

ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဆီးအိမ္သို႕ကူးစက္ကာေက်ာက္ကပ္အထိျပန္႕ပြားနုိင္ပါသည္။ ယင္းဘက္တီးရီးယားကို အီကိုလိုင္းဟုေခၚျပီး တျခားေသာပိုးမႊားမ်ားမွာလည္းေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခငး္ကို ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ အရည္ျပားမွတဆင့္ ေသြးတြင္း၀င္ေရာက္ကာ ေက်ာက္ကပ္ကို ကူးစက္ျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိ ေသာ္လည္း ျဖစ္ပြားမွုနည္းပါးပါသည္။

ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ေရာဂါသည္ မည္သူ႕တြင္မဆိုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊

မည္သူမဆိုျဖစ္နုိင္ပါသည္။ ဆီးအိမ္သို႕ပိုး၀င္ကူးစက္ျပီး ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားနုိင္ပါသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆီးသြားျပြန္ငယ္ (Urethra)သည္အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပိုျပီး လမ္းေၾကာင္းတုိသလို အမ်ိဳးသမီးအဂၤါႏွင့္စအိုမွာပိုျပီးနီးကပ္သည့္အတြက္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ပိုမိုရွင္သန္ႏုိင္ပါသည္။ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ဆီးအိမ္သို႕လမ္းေၾကာင္းတုိေတာင္းစြာ ေရာက္ရွိနုိင္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္သို႕လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕နုိင္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဆီးအိမ္ပိုး၀င္ျခင္းအားပိုမိုခံစားရနုိင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၀မ္းတြင္းမွသေႏၶသားေလာင္း၏ ဖိအားသည္ မိခင္၏ ဆီးအိမ္ေပၚတြင္ရွိေနျပီး ဆီးသြားျခင္းကိုလည္း ေႏွးေကြး ေစသည့္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ရာတြင္ မည္သည့္ျပႆနာပဲရွိရွိ ဆီးသြားျခင္းကို တားျမစ္ ႏုိင္ကာ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ ေက်ာက္တည္ျခင္း (သုိ႕မဟုတ္) ဆီးက်ိပ္ၾကီးျခင္း ဆီးထြက္လမ္းက်ဥ္းျခင္း ၊ ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းပုံမမွန္ျခင္း ၊ ဆီးအိမ္မွဆီးမ်ား ေက်ာက္ကပ္ျပြန္သို႕ဆန္တက္ျခင္း မ်ားျဖစ္နုိင္ပါသည္။

 

တျခားေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆီးအိမ္အတြင္းမွ အာရုံေၾကာပ်က္စီးျခင္း ၊ ဆီးက်ိပ္ေယာင္ျခင္း၊ ဆီးပိုက္ထည့္ထားရျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအမ်ိဳးအစား ၂ ေၾကာင့္ ခုခံအားနည္းေနျခင္း စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။

 

ေရာဂါလကၡဏာ

၁။ ဆီးအတြင္း ေသြး (သို႕) ျပည္ပါလာျခင္း

၂။ အဖ်ားၾကီးျခင္း

၃။ အစားစားလိုစိတ္မရွိျခင္း

၄။ ခါးေဘးတေလွ်ာက္ႏွင့္ေနာက္ေၾကာဘက္နာက်င္ျခင္း

၅။ အစာအိမ္နာျခင္း

၆။ အလြန္အမင္းပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆီးအိမ္အတြင္းသို႕ပိုး၀င္ရာတြင္ ယင္းအခ်က္မ်ားနည္းတူဆီးသြားစဥ္နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ဆီးသြားရခက္ျခင္း၊ ဆီးအနံ႕ဆုိးရြားျခင္း၊ ခါးေအာက္ပိုင္းနာက်င္ျခင္းႏွင့္ ပုံမွန္ထက္ပိုျပီးဆီးသြားရျခင္းမ်ားျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ ယင္းလကၡဏာမ်ား ျပေနပါက သက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္ထံ ျပသရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႕ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းကို မေပါ့ဆသင့္ဘဲ ေက်ာက္ကပ္သို႕ကူးစက္နုိင္ေၾကာင္းကို သိရွိထားရပါမည္။ မကုသဘဲေနမည္ဆုိပါက ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚကာ အသက္အႏၱရာယ္ကိုျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျဖစ္ပါက ရင္ေသြးငယ္အား ထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။

 

ေရာဂါရွာေဖြကုသမွုအပိုင္းတြင္ ဆီးအတြင္းပါ၀င္လာသည့္ ေသြး၊ ျပည္ႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို စစ္ေဆးရပါမည္။ မည္သည့္ပိုးမႊားကူးစက္ခံထားရသည္ကိုၾကည့္ရွုစစ္ေဆးရပါမည္။ ဆီးသြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အတားအဆီးရွိမရွိကို Ultrasound သို႕ CT Scan ရိုက္ကူးျခင္းျဖင့္ သိရွိနုိင္ပါသည္။ ဆီးအိမ္ႏွင့္ဆီးထြက္လမ္းဆုိင္ရာျပသနာမ်ားအတြက္ X Ray အသုံးျပဳျပီးလည္း စစ္ေဆး နုိင္သလို ကေလးငယ္မ်ားမွာ ဆီးအိမ္မွဆီးမ်ား ေက်ာက္ကပ္ျပြန္သို႕ ဆန္တက္ျခင္း ေ၀ဒနာ ျဖစ္ပါကလည္း အသုံးျပဳေလ့ရွိပါသည္။

 

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို တစ္ပတ္မွႏွစ္ပတ္ခန္႕ေသာက္သုံးရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေရာဂါျပင္းထန္ပါက ေဆးရုံတက္ရန္လိုအပ္ျပီး ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အေၾကာမွတစ္ဆင့္ သြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္းေ၀ဒနာ ခံစားရပါက ဆီးထြက္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပႆနာျဖစ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ျပသရန္လိုအပ္ျပီး လိုအပ္ပါက ခြဲစိတ္ကုသရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ပိုမိုသက္သာေကာင္းမြန္လာေစရန္

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပိုမိုအနားယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေရအိမ္၀င္သည့္အခါ ေစာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ရသည့္ ေရအိမ္မ်ိဳးကိုေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ နာက်င္မႈ သက္သာေစမည့္ Acetaminophen ကဲ့သို႕ေသာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ိဳးကိုေသာက္သုံးသင့္ျပီး asprin ၊ ibuprofen ႏွင့္ naproxen ကဲ့သို႕ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္သင့္ပါသည္။ ခါး၊ေနာက္ေက်ာႏွင့္ေဘးဘက္အျခမ္းမ်ားကို ေရေႏြးအိတ္ကပ္ေပးသင့္ပါသည္။

 

ဆီးအိမ္ပိုး၀င္ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ မ်ိဳးပြားအဂၤါကို စပေရး (သို႕မဟုတ္) ေဆးရည္အသုံးျပဳျဖန္းျခင္း ၊ ကြန္ဒုံး (သို႕မဟုတ္) သားအိမ္အတြင္းထည့္ရသည့္သေႏၶတားပစၥည္းမ်ားတြင္ သုတ္ပိုးေသေဆးသုံးျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ ယင္းသို႕အသုံးျပဳျခင္းသည္ ပိုးမႊားမ်ားၾကီးထြားဖို႕ရာ အစျပဳသလိုျဖစ္ေစျပီး ဆီးထြက္ရာလမ္းမွတစ္ဆင့္ ေရာဂါပိုး၀င္ေရာက္ကာ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းခံစားရေစနုိင္ပါသည္။ ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္သုံးျခင္းကိုအေလးထားသင့္ပါသည္။ လိင္ဆက္ဆံျပီးသည့္အခါမွ ဆီးသြားသင့္ပါသည္။ ေရအိမ္၀င္ပါက ေရ၊ စကၠဴျဖင့္ေသခ်ာစြာသန္႕စင္ေပးသင့္ပါသည္။

Dr.Z

Unicode Version

ကျောက်ကပ်ရောင်တယ်ဆိုတာ

 

ကျောက်ကပ်၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာ ခန္ဒာကိုယ်တွင်း အသုံးမလိုသည့်အညစ်အကြေးများနှင့် ပိုလျှံနေသည့်ရေဓာတ်များကိုသန့်စင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆီးအနေဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ စွန့်ပစ်နိုင်ပါသည်။ မော်တော်ယာဉ် တစ်စီး တွင်ရှိသော အိပ်ဇောစနစ်ကဲ့သလို့ ယာဉ်တစ်စီးကောင်းမွန် စွာလည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် မလိုအပ်သည့်အရာများကို ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဆီးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ မကြာခဏ ဆိုသလို ဆီးအိမ်ဆီသို့ကူးစက်ခံရနိုင်ပါသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဝေဒနာကိုခံရနိုင်သော်လည်း အလွန်အမင်းပြသနာမရှိသေးပါ။ သို့သော် ယင်းဆီးလမ်းကြောင်းသို့ဝင်ရောက်နေသောပိုးသည် ကျောက်ကပ်မှဆီးပြွန်သို့သွားသည့် (Ureter) ဆီးပြွန် မှ တဆင့် ကျောက်ကပ်သို့ဝင်ရောက်သွားပါက ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းဝေဒနာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ယင်းဝေဒနာကို ဆရာဝန်များက Pyelonephritis ဟုလည်းခေါ်ပါသည်။ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းဖြစ်ပြီဆိုပါက သေချာစွာကုသရန်လိုအပ်ပြီး မကုသလျှင် အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါသည်။

 

ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဆီးအိမ်သို့ကူးစက်ကာကျောက်ကပ်အထိပြန့်ပွားနိုင်ပါသည်။ ယင်းဘက်တီးရီးယားကို အီကိုလိုင်းဟုခေါ်ပြီး တခြားသောပိုးမွှားများမှာလည်းကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အရည်ပြားမှတဆင့် သွေးတွင်းဝင်ရောက်ကာ ကျောက်ကပ်ကို ကူးစက်ခြင်းမျိုးလည်းရှိ သော်လည်း ဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးပါသည်။

 

 

ကျောက်ကပ်ရောင်ရောဂါသည် မည်သူ့တွင်မဆိုဖြစ်နိုင်ပါသည်၊

မည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆီးအိမ်သို့ပိုးဝင်ကူးစက်ပြီး ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းသည် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများတွင် ပိုမိုအဖြစ်များနိုင်ပါသည် အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးများ၏ ဆီးသွားပြွန်ငယ် (Urethra)သည်အမျိုးသားများထက် ပိုပြီး လမ်းကြောင်းတိုသလို အမျိုးသမီးအင်္ဂါနှင့်စအိုမှာပိုပြီးနီးကပ်သည့်အတွက် ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ပိုမိုရှင်သန်နိုင်ပါသည်။ ဘက်တီးရီးယားများသည် ဆီးအိမ်သို့လမ်းကြောင်းတိုတောင်းစွာ ရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့် ကျောက်ကပ်သို့လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့နိုင်ပါသည်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်းအားပိုမိုခံစားရနိုင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဝမ်းတွင်းမှသန္ဓေသားလောင်း၏ ဖိအားသည် မိခင်၏ ဆီးအိမ်ပေါ်တွင်ရှိနေပြီး ဆီးသွားခြင်းကိုလည်း နှေးကွေး စေသည့်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းရောင်ရာတွင် မည်သည့်ပြဿနာပဲရှိရှိ ဆီးသွားခြင်းကို တားမြစ် နိုင်ကာ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ကျောက်တည်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆီးကျိပ်ကြီးခြင်း ဆီးထွက်လမ်းကျဉ်းခြင်း ၊ ဆီးသွားလမ်းကြောင်းပုံမမှန်ခြင်း ၊ ဆီးအိမ်မှဆီးများ ကျောက်ကပ်ပြွန်သို့ဆန်တက်ခြင်း များဖြစ်နိုင်ပါသည်။

 

တခြားသောအကြောင်းအရင်းများအနေဖြင့် ဆီးအိမ်အတွင်းမှ အာရုံကြောပျက်စီးခြင်း ၊ ဆီးကျိပ်ယောင်ခြင်း၊ ဆီးပိုက်ထည့်ထားရခြင်းနှင့် ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား ၂ ကြောင့် ခုခံအားနည်းနေခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

 

ရောဂါလက္ခဏာ

၁။ ဆီးအတွင်း သွေး (သို့) ပြည်ပါလာခြင်း

၂။ အဖျားကြီးခြင်း

၃။ အစားစားလိုစိတ်မရှိခြင်း

၄။ ခါးဘေးတလျှောက်နှင့်နောက်ကြောဘက်နာကျင်ခြင်း

၅။ အစာအိမ်နာခြင်း

၆။ အလွန်အမင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။

ဆီးအိမ်အတွင်းသို့ပိုးဝင်ရာတွင် ယင်းအချက်များနည်းတူဆီးသွားစဉ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ ဆီးအနံ့ဆိုးရွားခြင်း၊ ခါးအောက်ပိုင်းနာကျင်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးဆီးသွားရခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ယင်းလက္ခဏာများ ပြနေပါက သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ထံ ပြသရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကို မပေါ့ဆသင့်ဘဲ ကျောက်ကပ်သို့ကူးစက်နိုင်ကြောင်းကို သိရှိထားရပါမည်။ မကုသဘဲနေမည်ဆိုပါက ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းနှင့် သွေးဆိပ်တက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ကာ အသက်အန္တရာယ်ကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ပါက ရင်သွေးငယ်အား ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။

 

ရောဂါရှာဖွေကုသမှုအပိုင်းတွင် ဆီးအတွင်းပါဝင်လာသည့် သွေး၊ ပြည်နှင့် ဘက်တီးရီးယားများကို စစ်ဆေးရပါမည်။ မည်သည့်ပိုးမွှားကူးစက်ခံထားရသည်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးရပါမည်။ ဆီးသွားရာလမ်းတစ်လျှောက် အတားအဆီးရှိမရှိကို Ultrasound သို့ CT Scan ရိုက်ကူးခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ ဆီးအိမ်နှင့်ဆီးထွက်လမ်းဆိုင်ရာပြသနာများအတွက် X Ray အသုံးပြုပြီးလည်း စစ်ဆေး နိုင်သလို ကလေးငယ်များမှာ ဆီးအိမ်မှဆီးများ ကျောက်ကပ်ပြွန်သို့ ဆန်တက်ခြင်း ဝေဒနာ ဖြစ်ပါကလည်း အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။

 

ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးများကို တစ်ပတ်မှနှစ်ပတ်ခန့်သောက်သုံးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ရောဂါပြင်းထန်ပါက ဆေးရုံတက်ရန်လိုအပ်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးများကို အကြောမှတစ်ဆင့် သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းဝေဒနာ ခံစားရပါက ဆီးထွက်လမ်းတစ်လျှောက် ပြဿနာဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ် ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပြသရန်လိုအပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ခွဲစိတ်ကုသရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

ပိုမိုသက်သာကောင်းမွန်လာစေရန်

ရေများများသောက်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပိုမိုအနားယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရေအိမ်ဝင်သည့်အခါ စောင့်ကြောင့်ထိုင်ရသည့် ရေအိမ်မျိုးကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။ နာကျင်မှု သက်သာစေမည့် Acetaminophen ကဲ့သို့သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးမျိုးကိုသောက်သုံးသင့်ပြီး asprin ၊ ibuprofen နှင့် naproxen ကဲ့သို့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးမျိုးများကို ရှောင်သင့်ပါသည်။ ခါး၊နောက်ကျောနှင့်ဘေးဘက်အခြမ်းများကို ရေနွေးအိတ်ကပ်ပေးသင့်ပါသည်။

 

ဆီးအိမ်ပိုးဝင်ခြင်းအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များရှိပါသည်။ ရှောင်ရန်အချက်များအနေဖြင့် မျိုးပွားအင်္ဂါကို စပရေး (သို့မဟုတ်) ဆေးရည်အသုံးပြုဖြန်းခြင်း ၊ ကွန်ဒုံး (သို့မဟုတ်) သားအိမ်အတွင်းထည့်ရသည့်သန္ဓေတားပစ္စည်းများတွင် သုတ်ပိုးသေဆေးသုံးခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။ ယင်းသို့အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုးမွှားများကြီးထွားဖို့ရာ အစပြုသလိုဖြစ်စေပြီး ဆီးထွက်ရာလမ်းမှတစ်ဆင့် ရောဂါပိုးဝင်ရောက်ကာ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားရစေနိုင်ပါသည်။ ဆောင်ရန်အချက်များအနေဖြင့် ရေများများသောက်သုံးခြင်းကိုအလေးထားသင့်ပါသည်။ လိင်ဆက်ဆံပြီးသည့်အခါမှ ဆီးသွားသင့်ပါသည်။ ရေအိမ်ဝင်ပါက ရေ၊ စက္ကူဖြင့်သေချာစွာသန့်စင်ပေးသင့်ပါသည်။

Dr.Z