“ညႇင္း” မဟုတ္တဲ့ စာျဖဴ (သို႔) ၾကက္ဖင္

“ညႇင္း” မဟုတ္တဲ့ စာျဖဴ (သို႔) ၾကက္ဖင္

ကြၽန္ုပ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းတဝိုက္တြင္ အျဖဴကြက္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ရံဖန္ရံခါ ျမင္ရေလ့ ရွိသည္။ ယားယံျခင္း၊ နာက်င္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လကၡဏာမ်ား ခံစားရျခင္းမရွိသည့္  မကူးစက္ႏိုင္သည့္ အေရျပားေရာဂါတမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး စာျဖဴ (သို႔) ၾကက္ဖင္ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ အလြယ္တကူ သက္သာေပ်ာက္ကင္းျခင္းမရွိပဲ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ စာျဖဴ/ ၾကက္ဖင္ စသည္ျဖင့္ နာမည္တြင္ သြားသည္အထိ (၆လမွ ၇ႏွစ္ခန႔္အထိ) အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။

စတင္ျဖစ္ပြားစတြင္ ပန္းေရာင္အကြက္မ်ား၊ အနီေရာင္အကြက္မ်ား၊ အင္ျပင္မ်ားကဲ့သို႔အကြက္မ်ား စသည္ျဖင့္ သတိထားမိႏိုင္ၿပီး မၾကာမီပင္ အေရာင္ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့သြားကာ အျဖဴကြက္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သိသာသည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားရမႈ မရွိေသာ္လည္း မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းမ်ားတြင္သာ အျဖဴကြက္မ်ား အမ်ားဆုံး ခံစားရေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ အျမန္ဆုံး သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစလိုၾကသည္။

သာမန္အားျဖင့္ ညႇင္းျဖင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အေပၚ ပိုင္းတြင္သာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားႏိုင္ျခင္း၊ ညႇင္းကဲ့သို႔ အကြက္ေသးမ်ား အစုလိုက္ ျဖစ္ မေနျခင္းႏွင့္ အလြန္ယားယံတတ္ျခင္းမ်ား မရွိႏိုင္သည့္အတြက္ အလြယ္တကူ ခြဲျခား သိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရာဂါ ခံစားေနရၿပီး တကိုယ္ရည္ သန႔္ရွင္းမႈ အားနည္း သူမ်ားတြင္ အျခားေသာေရာဂါပိုးမ်ား အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ယားယံ ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုလည္း တခါတရံတြဲ၍ ခံစားရႏိုင္သည္။

ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲ

အဓိက ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို တိတိက်က်မသိရွိရေသာ္လည္း အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ –

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း၊

ေအးျမေသာရာသီဥတု

တကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းမႈအားနည္းျခင္း

ဆပ္ျပာ၊ Lotion စသည္တို႔ႏွင့္ မတည့္ျခင္းႏွင့္

ေနေလာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ဘယ္လိုကာကြယ္ႏိုင္သလဲ

အမ်ားအားျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ ကေလးလူငယ္မ်ားတြင္သာ ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ေရာဂါျဖစ္သည့္အတြက္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ကာကြယ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ႀကိဳတင္သိရွိထားသင့္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ အေရျပားကို ေရဓာတ္ျပည့္ေနေစရန္ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ ကေလးမ်ားအား တေန႔တာအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေရပမာဏ ေသာက္သုံးေစရန္လိုၿပီး အသက္အ႐ြယ္ကိုလိုက္၍ တေန႔လွ်င္ အနည္းဆုံး ေရႏွစ္လီတာခန႔္ ေသာက္သုံးေပးသင့္သည္။ ေအးလြန္းေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ ပူလြန္းေသာ ရာသီဥတုမ်ားတြင္ ၎ထက္ ပို၍ေသာက္သုံးေပးမွသာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာေရပမာဏ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေရျပားေရဓာတ္ျဖည့္ Lotion မ်ားကိုလည္း ပုံမွန္အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ကာကြယ္ ေပးႏိုင္သည္။ ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာႏွင့္ အေရျပားႏွင့္ထိသည္ အလွကုန္ပစၥည္းတိုင္းအား အသုံးမျပဳမီ အေရျပားႏွင့္ တည့္မတည့္ကို ဦးစြာစမ္းသတ္ၿပီးမွ အသုံးျပဳေပးသင့္သည္။

အေရးအႀကီးဆုံးႏွင့္ အထူးဂ႐ုျပဳရန္မွာ ေနေလာင္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး ေနေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္သလို ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားတြင္လည္း အျဖဴကြက္မ်ား ျဖစ္သည့္ေနရာမွအပ အျခားေနရာမ်ား ပို၍ အေရာင္ရင့္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ေရာဂါကို ပို၍ သတိထားမိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနပူထဲ သြားသည့္အခ်ိန္တိုင္း အက်ႌလက္ရွည္ ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထီး၊ ဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေနေလာင္ခံ Creamမ်ား လူးေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္သလို မလိုအပ္ပဲ မိမိကေလးကို အျပင္သို႔ ေခၚသြားျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။

ေရာဂါခံစားေနရလွ်င္

အေရျပားႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ေရဓာတ္ျဖည့္ Lotionမ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳ ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားတြင္လည္း ပိုဆိုးမလာေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ၿပီး အျဖဴကြက္မ်ားကိုလည္း တျဖည္းျဖည္း သက္သာသြားေစႏိုင္သည္။

ေနေလာင္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။

အလြယ္တကူ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားျခင္း မရွိသူမ်ား၊

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခံစားေနရသူမ်ား၊

မ်က္ႏွာတြင္ အျဖဴကြက္မ်ား သိသာထင္ရွားစြာခံစားေနရသူမ်ားႏွင့္

ပိုးဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ယားယံျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားပါတြဲ၍ ခံစားေနရ သူမ်ားအေနႏွင့္ နားလည္ တတ္ကြၽမ္းေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ သြားေရာက္တိုင္ပင္ ျပသ၍ လိုအပ္ေသာ ကုသမႈ ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားတြင္ျဖစ္သည့္ အေရျပားေရာဂါမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ..။

Dr.Tint Tal