ဆေးခန်းသွားရမဲ့ ကိုယ်အပူချိန်

ေဆးခန္းသြားရမဲ့ ကိုုယ္အပူခ်ိန္

ကိုယ္အပူခ်ိန္ကိရိယာေလးေဆာင္ထားတယ္ ကိုယ္ပူခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ဆိုရင္ အဖ်ားရွိတယ္လို့ သတ္မွတ္လဲ? အဆိုပါေမးခြန္းသည္ အိမ္ရွင္မတိုင္းသိခ်င္ျကပါတယ္။မိမိမိသားစုဝင္တေယာက္အတြက္ တိုင္းေပးရတာ အိမ္ရွင္မေတြပါ။ဖ်ားေနလား ပံုမွန္ကိုယ္အပူခ်ိန္လား ဆံုးျဖတ္ရခက္ဒြိဟျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ားလည္း့ျကံုေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
ပံုမွန္ကိုယ္အပူခ်ိန္သည္ လူတစိေယာက္ရဲ႔ အသက္အရြယ္။က်ား။မ။လက္ရွိလူပ္ရွားမူအေျခအေန စသည္တို့တြင္မူတည္ပါတယ္။ပံုမွန္လူတစ္ေယာက္ရဲ႔အပူခ်ိန္သည္ 98.6°F ( 36°C) ဟုသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တစ္ဦးနွငိ့တစ္ဦး အနည္းငယ္ေတာ့ကြာျခားတတ္ပါတယ္။
ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းျခင္းသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ကိရိထားတိုငိးသလဲဟူေသာအခ်က္ေပါ္မူတည္ရ်္လည္းကြဲျပျခားနားပါတယ္။
ကိုယ္အပူခ်ိန္ကိုသက္ေရာက္ေစေသာအခ်က္မ်ားမွွာ
-အသက္အရြယ္။က်ား/မ
-တိုင္းသည့္အခ်ိန္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မနက္ေစာေစာတြင္ အပူခ်ိန္သည္က်ေနတတ္ျပီး ေန့လည္ပိုင္းတြင္ျမင့္ေနတတ္ပါတယ္
-လူပ္ရွားမူ
-အစာစားထားမူ ေသာက္ထားမူ
-အမ်ဳိးသမီးမ်ားရာသီခ်ိန္
-တိုင္းသည့္ေနရာ (ပါးစပ္။စအို။ခ်ဳိင္း) စသည္တို့က မ်ားစြာသက္ေရာက္မူရွိပါတယ္။
(1)လူျကီးတစ္ေယာက္ရဲ႔ ပံုမွန္ကိုယ္အပူခ်ိန္
ပံုမွန္လူျကီးတစ္ေယာက္ရဲ႔ကိုယ္အပူခ်ိန္သည္ 97.6-99.6°F အတြင္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္။လူျကီးတစ္ေယာက္ အဖ်ားရွိမရွိဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အပူခ်ိန္100.4°F အနည္းဆံုးရွိရပါမယ္။အပူခ်ိန္ 103.1°F ဆိုလ်ွင္ အဖ်ားျကီးသည္ဟုယူဆျပီး အပူခ်ိန္ 105.8°F ဆိုလ်ွင္ စိုးရိမ္ရေသာအေျခအေနဟု သတ္မွတိပါတယ္။သုေတသနျပုခ်က္အရ အသက္ျကီးသူမ်ားသည္ ပံုမွန္အပူခ်ိန္က်တတ္ျပီး အာဖရိက-အေမရိကန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လူျဖူမ်ားထက္အပူခ်ိန္မ်ားတတ္ပါတယ္။အခ်ဳိ့ေသာေရာဂါရွိသူမ်ားသည္လည္း အပူခ်ိန္အနည္းအမ်ားျဖစ္ေစပါတယ္။သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းနည္းသူမ်ားသည္ အပူခ်ိန္က်တတ္ျပီး ကင္ဆာရွိသူမ်ားသည္အပူခ်ိနါျမင့္မားတတ္ပါတယ္။
(2)ကေလးျကီးတစ္ေယာက္ရဲ႔ပံုမွန္ကိုယ္အပူခ်ိန္
အသက္၃နွစ္မွ၁၀ နွစ္ကေလးတစ္ေယာက္ကို ပါးစပိမွတိုင္းလ်ွင္ ပံုမွန္ကိုယ္အပူခ်ိန္သည္ 99.5_99.5°F အတြင္းရွိတတ္ပါတယ္။ကေလးရဲ႔ကိုယ္အပူခ်ိန္သည္ လူျကီးအပူခ်ိန္နွင့္ တူညီပါတယ္။
(3)ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႔ပံုမွန္ကိုယ္အပူခ်ိန္
ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႔ပံုမွန္ကိုယ္အပူခ်ိန္သည္ လူျကီးပံုမွန္အပူခ်ိန္ထက္ျမင့္ပါတယ္။ေမြးစမွအသက္၂နွစ္ကေလးငယ္ရဲ႔ပံုမွန္စအိုမွတိုင္းေသာအပူခ်ိန္သည္ 97.9-100.4°Fအတြင္းရွိတတ္ပါတယ္။သြားေပါက္စအခ်ိန္သည္ပိုပူတတ္ပါတယ္။ေမြးစကေလးငယ္ရဲ႔ပ်မ္းမ်ွကိုယ္အပူခ်ိန္သည္ 99.5°Fျဖစ္ပါတယ္။ကေလးငယ္မ်ားရဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာဇီဝျဖစ္ပ်က္မူသည္ျမန္ျပီး အပူမ်ားမ်ားထုတ္ေသာေျကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးငယ္သည္ လူျကီးမ်ားနွင့္ယွဥ္လ်ွင္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ကို မထိန္းညွိနိုင္ပါ။ဆိုလိုသည္မွာ အေနြးဓာတ္ရလ်ွင္ေခ်ြးထြက္နည္းျခင္းကိုဆိုလိုပါတယ္။ထို့အျပင္ ဖ်ားေနစဥ္အတြင္း ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္မားေနရာမွ ပံုမွန္အပူခ်ိန္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲျကာျမငိ့တက္ပါတယ္။
(4)ဘယ္လိုအပူခ်ိန္ဆို ေဆးခန္းျပသငိ့သလဲ?
လူတစ္ေယာက္ရဲ႔အသက္အရြယ္ေပါ္မူတည္ရ်္  အေရးျကီးေသာကိုယ္အပူခ်ိန္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။
-လူျကီး
ေရာဂါအခံမရွိေသာလူတစ္ေယာက္သည္ အျခားထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ားမရွိဘဲ အပူခ်ိန္သည္ 100.4-104°Fအတြင္းသည္ နာတာရွည္အဖ်ားေျကာင့္ဟု ယူဆမရပါ။သို့ေသာ္ နွလံုးေရာဂါ။အဆုတ္ေရာဂါရွိေသာသူတြင္ အဖ်ားအနည္းငယ္တက္ရုံမ်ွပင္ စိုးရိမ္စရာဟု ယူဆနိုင္ပါတယ္။
ကိုယ္အပူခ်ိန္အျပင္အျခားေသာ သတိေမ့ျခင္း။ေခါင္းကိုက္ျခင္းနွင့္ေမာျခင္းစေသာ လကၡဏာမ်ားရွိပါက ကိုယ္ပူခ်ိန္သည္ 104°F အထက္နွင့္ 95°F ေအာက္ျဖစ္ခဲ႔လ်ွင္ နီးစပ္ရာဆရာဝန္နွင့္ေသခ်ာကုသမူခံယူပါ။ကိုယ္အပူခ်ိန္ 95°Fေအာက္ က်ေနျခင္းသည္ အထူးအနၱရာယ္ရွိေသာ အပူခ်ိန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။
-ကေလး
ကေလးငယ္အသက္ ၃လမွ ၃နွစ္အတြင္းရွွိ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အပူခ်ိန္ရွိေသာ္လည္း 102.2°F မေက်ာ္လ်ွင္ ေသာက္ေဆးေသာက္ရန္ အျမဲမလိုအပ္ပါ။102.2°F ေက်ာ္ခဲ႔လ်ွင္ သို့မဟုတ္ အန္ျခင္း သို့မဟုတ္ ဝမ္းေလ်ာျခင္း။ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္းစသည့္အေျခအေနရွိပါက အျမန္ဆံုးကုသမူခံယူပါ။
-ေမြးစကေလးငယ္မ်ား
ေမြးစမွအသက္၃နွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားသည္ စအိုမွအပူခ်ိန္တိုင္းျကည့္ရ်္ 100.4°F နွင့္အထက္ျဖစ္ခဲ႔လ်ွင္ အေရးေပါ္ကုသမူလိုအပ္ပါတယ္။အလြန္ငယ္ေသာကေလးမ်ားတြင္ ကိုယ္အပူခ်ိန္အနည္းငယ္တက္လ်ွင္လည္း ျပင္းထန္ေသာေရာဂါကူးစက္ခံေနရသည္ဟု ယူဆရ်္ရနိုင္ပါတယ္။
(5)အသက္အရြယ္လိုက္ ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းနည္းမ်ား
-ေမြးစမွ၃လ အရြယ္သည္ စအိုမွတိုင္းပါ။
-၃လမွ၃နွစ္ကေလးငယ္သည္  စအို။နားနွင့္ခ်ဳိင္းျကား မွတိုင္းပါ။
-၄နွစ္မွ၅နွစ္ကေလးသည္ ပါးစပ္။စအို။နားနွင့္ခ်ဳိင္းျကားမွတိုင္းပါ။
-၅ႏွစ္အထက္သည္ ပါးစပ္။နားႏွင့္ ခ်ဳိင္းျကားမွတိုင္းပါ။
မိမိအသံုးျပုေသာသာမိုမီတာ အသံုးျပုနည္းကို ေသခ်ာဖတ္ရ်္ တိုင္းပါ။
ကေလးလူျကီးမေရြး ကိုယ္အပူခ်ိန္သည္ ျမင့္မားေနေသာ္လည္းေကာင္း က်ေနေသာ္လည္းေကာင္း အျမန္ဆံုး နားလည္တတ္က်ြမ္းေသာ ဆရာဝန္။ဆရာမႏွင့္ထိေရာက္ေသာပုသမူခံယူသင့္ပါတယ္။

Dr.Pyae Shin

Unicode Version

ဆေးခန်းသွားရမဲ့ ကိုယ်အပူချိန်

ကိုယ်အပူချိန်ကိရိယာလေးဆောင်ထားတယ် ကိုယ်ပူချိန်ဘယ်လောက်ဆိုရင် အဖျားရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်လဲ? အဆိုပါမေးခွန်းသည် အိမ်ရှင်မတိုင်းသိချင်ကြပါတယ်။မိမိမိသားစုဝင်တယောက်အတွက် တိုင်းပေးရတာ အိမ်ရှင်မတွေပါ။ဖျားနေလား ပုံမှန်ကိုယ်အပူချိန်လား ဆုံးဖြတ်ရခက်ဒွိဟဖြစ်စေသော အချက်များလည်း့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ကိုယ်အပူချိန်သည် လူတစိယောက်ရဲ့ အသက်အရွယ်။ကျား။မ။လက်ရှိလူပ်ရှားမူအခြေအနေ စသည်တို့တွင်မူတည်ပါတယ်။ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ရဲ့အပူချိန်သည် 98.6°F ( 36°C) ဟုသတ်မှတ်ထားသော်လည်း တစ်ဦးနှငိ့တစ်ဦး အနည်းငယ်တော့ကွာခြားတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းခြင်းသည် မည်သည့်နေရာတွင် ကိရိထားတိုငိးသလဲဟူသောအချက်ပေါ်မူတည်ရျ်လည်းကွဲပြခြားနားပါတယ်။
ကိုယ်အပူချိန်ကိုသက်ရောက်စေသောအချက်များမှာ
-အသက်အရွယ်။ကျား/မ
-တိုင်းသည့်အချိန် ပုံမှန်အားဖြင့် မနက်စောစောတွင် အပူချိန်သည်ကျနေတတ်ပြီး နေ့လည်ပိုင်းတွင်မြင့်နေတတ်ပါတယ်
-လူပ်ရှားမူ
-အစာစားထားမူ သောက်ထားမူ
-အမျိုးသမီးများရာသီချိန်
-တိုင်းသည့်နေရာ (ပါးစပ်။စအို။ချိုင်း) စသည်တို့က များစွာသက်ရောက်မူရှိပါတယ်။
(1)လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံမှန်ကိုယ်အပူချိန်
ပုံမှန်လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်အပူချိန်သည် 97.6-99.6°F အတွင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူကြီးတစ်ယောက် အဖျားရှိမရှိဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အပူချိန်100.4°F အနည်းဆုံးရှိရပါမယ်။အပူချိန် 103.1°F ဆိုလျှင် အဖျားကြီးသည်ဟုယူဆပြီး အပူချိန် 105.8°F ဆိုလျှင် စိုးရိမ်ရသောအခြေအနေဟု သတ်မှတိပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရ အသက်ကြီးသူများသည် ပုံမှန်အပူချိန်ကျတတ်ပြီး အာဖရိက-အမေရိကန် အမျိုးသမီးများသည် လူဖြူများထက်အပူချိန်များတတ်ပါတယ်။အချို့သောရောဂါရှိသူများသည်လည်း အပူချိန်အနည်းအများဖြစ်စေပါတယ်။သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းသူများသည် အပူချိန်ကျတတ်ပြီး ကင်ဆာရှိသူများသည်အပူချိနါမြင့်မားတတ်ပါတယ်။
(2)ကလေးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံမှန်ကိုယ်အပူချိန်
အသက်၃နှစ်မှ၁၀ နှစ်ကလေးတစ်ယောက်ကို ပါးစပိမှတိုင်းလျှင် ပုံမှန်ကိုယ်အပူချိန်သည် 99.5_99.5°F အတွင်းရှိတတ်ပါတယ်။ကလေးရဲ့ကိုယ်အပူချိန်သည် လူကြီးအပူချိန်နှင့် တူညီပါတယ်။
(3)ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ပုံမှန်ကိုယ်အပူချိန်
ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ပုံမှန်ကိုယ်အပူချိန်သည် လူကြီးပုံမှန်အပူချိန်ထက်မြင့်ပါတယ်။မွေးစမှအသက်၂နှစ်ကလေးငယ်ရဲ့ပုံမှန်စအိုမှတိုင်းသောအပူချိန်သည် 97.9-100.4°Fအတွင်းရှိတတ်ပါတယ်။သွားပေါက်စအချိန်သည်ပိုပူတတ်ပါတယ်။မွေးစကလေးငယ်ရဲ့ပျမ်းမျှကိုယ်အပူချိန်သည် 99.5°Fဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်များရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဇီဝဖြစ်ပျက်မူသည်မြန်ပြီး အပူများများထုတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်သည် လူကြီးများနှင့်ယှဉ်လျှင် ကိုယ်အပူချိန်ကို မထိန်းညှိနိုင်ပါ။ဆိုလိုသည်မှာ အနွေးဓာတ်ရလျှင်ချွေးထွက်နည်းခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ထို့အပြင် ဖျားနေစဉ်အတွင်း ကိုယ်အပူချိန်မြင့်မားနေရာမှ ပုံမှန်အပူချိန်ရောက်ရန် ခက်ခဲကြာမြငိ့တက်ပါတယ်။
(4)ဘယ်လိုအပူချိန်ဆို ဆေးခန်းပြသငိ့သလဲ?
လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ရျ်  အရေးကြီးသောကိုယ်အပူချိန်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
-လူကြီး
ရောဂါအခံမရှိသောလူတစ်ယောက်သည် အခြားထူးခြားသောလက္ခဏာများမရှိဘဲ အပူချိန်သည် 100.4-104°Fအတွင်းသည် နာတာရှည်အဖျားကြောင့်ဟု ယူဆမရပါ။သို့သော် နှလုံးရောဂါ။အဆုတ်ရောဂါရှိသောသူတွင် အဖျားအနည်းငယ်တက်ရုံမျှပင် စိုးရိမ်စရာဟု ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်အပူချိန်အပြင်အခြားသော သတိမေ့ခြင်း။ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်မောခြင်းစသော လက္ခဏာများရှိပါက ကိုယ်ပူချိန်သည် 104°F အထက်နှင့် 95°F အောက်ဖြစ်ခဲ့လျှင် နီးစပ်ရာဆရာဝန်နှင့်သေချာကုသမူခံယူပါ။ကိုယ်အပူချိန် 95°Fအောက် ကျနေခြင်းသည် အထူးအန္တရာယ်ရှိသော အပူချိန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
-ကလေး
ကလေးငယ်အသက် ၃လမှ ၃နှစ်အတွင်းရှိ ကလေးငယ်များသည် အပူချိန်ရှိသော်လည်း 102.2°F မကျော်လျှင် သောက်ဆေးသောက်ရန် အမြဲမလိုအပ်ပါ။102.2°F ကျော်ခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် အန်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းလျောခြင်း။ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းစသည့်အခြေအနေရှိပါက အမြန်ဆုံးကုသမူခံယူပါ။
-မွေးစကလေးငယ်များ
မွေးစမှအသက်၃နှစ်အောက်ကလေးငယ်များသည် စအိုမှအပူချိန်တိုင်းကြည့်ရျ် 100.4°F နှင့်အထက်ဖြစ်ခဲ့လျှင် အရေးပေါ်ကုသမူလိုအပ်ပါတယ်။အလွန်ငယ်သောကလေးများတွင် ကိုယ်အပူချိန်အနည်းငယ်တက်လျှင်လည်း ပြင်းထန်သောရောဂါကူးစက်ခံနေရသည်ဟု ယူဆရျ်ရနိုင်ပါတယ်။
(5)အသက်အရွယ်လိုက် ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းနည်းများ
-မွေးစမှ၃လ အရွယ်သည် စအိုမှတိုင်းပါ။
-၃လမှ၃နှစ်ကလေးငယ်သည်  စအို။နားနှင့်ချိုင်းကြား မှတိုင်းပါ။
-၄နှစ်မှ၅နှစ်ကလေးသည် ပါးစပ်။စအို။နားနှင့်ချိုင်းကြားမှတိုင်းပါ။
-၅နှစ်အထက်သည် ပါးစပ်။နားနှင့် ချိုင်းကြားမှတိုင်းပါ။
မိမိအသုံးပြုသောသာမိုမီတာ အသုံးပြုနည်းကို သေချာဖတ်ရျ် တိုင်းပါ။
ကလေးလူကြီးမရွေး ကိုယ်အပူချိန်သည် မြင့်မားနေသော်လည်းကောင်း ကျနေသော်လည်းကောင်း အမြန်ဆုံး နားလည်တတ်ကျွမ်းသော ဆရာဝန်။ဆရာမနှင့်ထိရောက်သောပုသမူခံယူသင့်ပါတယ်။

Dr.Pyae Shin