ဖျက်ခြင်းဆိုးကျိုး

(Zawgyi)

“ဆရာမ ကြၽန္မ ကိုယ္ဝန္ရွိလို႔ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခ်င္ပါတယ္ ကူညီပါလို႔ “Ondr မွာ အကူအညီေတာင္းေလ့ရွိပါတယ္။ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားက မ်ားျပားလွပါတယ္။မသိနားမလည္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ခ်င္တာပဲ သိေသာ ညီမေလးမ်ားကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခဲ့ရင္ ဘာေတြဆက္ျဖစ္ႏိုင္သလဲ:)??
(၁)ဖ်က္တိုင္း မပ်က္က်ျခင္း
ဖ်က္ခ်ေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္မပ်က္ဘဲ သားအိမ္ထဲတြင္ ကေလးေသေနျခင္းျဖစ္တတ္တယ္။ သို႔မဟုတ္ ေမြးလာေသာကေလးတြင္ ေမြးရာပါေရာဂါ ပါလာျခင္း၊ေမြးရာပါ ကိုယ္လက္အဂၤါ မျပည့္စုံေသာကေလးေမြးဖြားလာႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

(၂)သားအိမ္ေပါက္သြားျခင္း
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရာတြင္ သားအိမ္ေပါက္သြားျခင္းသည္ အျဖစ္မ်ားေသာ ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။သားအိမ္ေပါက္သြားျခင္းသည္ သားအိမ္ထုတ္ပစ္ရသည့္အျပင္ အသက္အႏၲရာယ္ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ပါသည္။အကယ္ရ်္ သားအိမ္နံရံျခစ္မိၿပီး မွန္ကန္စြာမကုခဲ့လွ်င္ ေနာက္ထပ္ကေလးရႏိုင္ျခင္းမရွိႏိုင္ပါ။

(၃)ပိုးဆိပ္တက္ျခင္း
ပိုးဆိပ္တက္ျခင္းသည္ အဆိုး႐ြားဆုံးဆိုးက်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။မသန႔္ရွင္းေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဖ်က္ခ်ျခင္း၊လက္ျဖင့္ ႏိူက္ထုတ္ျခင္း၊ကေလးအထဲတြင္အသက္မရွိဘဲ ေသဆုံးေနျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ပိုးဆိပ္တက္ႏိုင္ပါတယ္။ပိုးသည္ သားအိမ္မွတဆင့္ ေသြးေၾကာထဲသို႔ဝင္ေရာက္ကာ တစ္ကိုယ္လုံးသို႔ပ်ံ႕ႏွံရ်္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားအလုပ္မလုပ္ေတာ့သည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။အသက္ဆုံးရႈံးႏိုင္ပါတယ္။

(၄)ေသြးထြက္လြန္ျခင္း
သားအိမ္ပ်က္ဆီးကာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း ၊သေႏၶသားအပိုင္းအစက်န္ျခင္း၊သားအိမ္ေခါင္းအဝပ်က္စီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ညစ္အားနည္းကာ ေသြးထြက္လြန္ၿပီး အသက္ဆုံး႐ူံးႏိုင္ပါတယ္။

(၅)သားအိမ္ျပင္ပသေႏၶတည္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္ကေလးယူခဲ့လွ်င္ သားအိမ္ျပင္ပ သေႏၶတည္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။သေႏၶသားသည္ သားဥအိမ္၊သားဥႁပြန္၊ဝမ္းဗိုက္စသည့္တို႔တြင္ သေႏၶတည္ႏိုင္သည္။ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ထားေသာေၾကာင့္ သားအိမ္နံရံတြင္အမာ႐ြတ္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ သေႏၶမတည္ႏိုင္ပါ။သားအိမ္ျပင္ပ သေႏၶတည္ခဲ့လွ်င္ ေနာင္ကေလးရဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးပါလိမ့္မယ္။

(၆)အခ်င္းေရွ႕ေရာက္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ထားရ်္ သားအိမ္နံရံအမာ႐ြတ္မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ္ အခ်င္းသည္ ပုံမွန္ေနရာတြင္မရွိႏိုင္ပဲ ေရွ႕ေရာက္ကာ သားအိမ္အဝဖုံးႏိုင္သည္။အခ်င္းေရွ႕ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းႏိုင္ျခင္း၊မေမြးခင္အသက္ဆုံးရႈံးျခင္းႏွင့္ ေမြးစဥ္ ေသြးထြက္လြန္ျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ေမြးခဲ့ေသာ္ လမေစ့၊ေပါင္မျပည့္ေသာကေလးေမြးႏိုင္ပါတယ္။

(၇)လမေစ့ကေလးေမြးျခင္း
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ဖူးေသာသူမ်ားတြင္ သားအိမ္အဝအားနည္းေသာ္ေၾကာင့္ ေနာင္ကိုယ္ဝန္ရွိေသာ္ လမေစ့ေသာကေလးေမြးဖြားႏိုင္ပါတယ္။

(၈)ကေလးလုံးဝမရႏိုင္ေတာ့ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ထားေသာေၾကာင့္ သားအိမ္ေပါက္ျခင္း၊ပိုးဝင္ျခင္း၊သေႏၶသားအပိုင္းအစမ်ားက်န္ရစ္ျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ ကေလးလုံးဝမရႏိုင္ေသာ အျဖစ္ေရာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၉)ရင္သားကင္ဆာ
ကိုယ္ဝန္ရွိလွ်င္ ရင္သားတြင္ ႏို႔ထြက္ေစေသာ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါတယ္။ေဟာ္မုန္းမ်ားေျပာင္းႀလဲခင္းေၾကာင့္ ရင္သားဆဲလ္မ်ားသည္ ကင္ဆာဆဲလ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္ ပုံမွန္ဆက္လက္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ ကင္ဆာဆဲလ္အျဖစ္မေျပာင္းလဲႏိုင္ေတာ့ပါ။ထိုေတာအတြင္းကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခဲ့ေသာ္ ထိုေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ရင္သားကင္ဆာဆဲလ္အျဖစ္ေရာက္ရွိရန္ ဆက္စပ္မူရွိသည္ဟု သုေတသနျပဳထားပါတယ္။

(၁၀)စိတ္ေဝဒနာခံစားရျခင္း
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မူသာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလည္း ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊မူးယစ္ေဆးသုံးျခင္းမွအစ မိမိကိုယ္ကို အဆုံးစီရင္ျခင္း လုပ္သည္အထိ ျပင္းထန္ပါတယ္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္သည့္ လူနာသည္ ပိုးဆိပ္တက္ခဲ့ေသာ္ အလြန္ေအးစက္ သို႔မဟုတ္အလြန္အပူႀကီးျခင္း၊ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္း၊အသက္႐ူျမန္ျခင္း၊ေသြးေပါင္ထိုးက်ျခင္း ႏွင့္ သတိလစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဆး႐ုံတက္ကာထိေရာက္စြာကုသသင့္ပါတယ္။လိုအပ္လွ်င္ သားအိမ္ထုတ္သည္အထိ ကုသမူခံရပါမယ္။ေသခ်ာမကုသခဲ့လွ်င္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား အလုပ္မလုပ္ပဲ အသက္ဆုံး႐ူံးႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ဖို႔တခုတည္းသာမက မိမိအသက္ဆုံး႐ူံးသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

Author: Dr. ျပည့္ရွင္း

(Unicode)

“ဆရာမ ကျွန်မ ကိုယ်ဝန်ရှိလို့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချချင်ပါတယ် ကူညီပါလို့ “Ondr မှာ အကူအညီတောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများက များပြားလှပါတယ်။မသိနားမလည်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ပျက်ချင်တာပဲ သိသော ညီမလေးများကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့ရင် ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်သလဲ:)?
(၁)ဖျက်တိုင်း မပျက်ကျခြင်း
ဖျက်ချသော်လည်း ကိုယ်ဝန်မပျက်ဘဲ သားအိမ်ထဲတွင် ကလေးသေနေခြင်းဖြစ်တတ်တယ်။ သို့မဟုတ် မွေးလာသောကလေးတွင် မွေးရာပါရောဂါ ပါလာခြင်း၊မွေးရာပါ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မပြည့်စုံသောကလေးမွေးဖွားလာနိုင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

(၂)သားအိမ်ပေါက်သွားခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရာတွင် သားအိမ်ပေါက်သွားခြင်းသည် အဖြစ်များသော ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။သားအိမ်ပေါက်သွားခြင်းသည် သားအိမ်ထုတ်ပစ်ရသည့်အပြင် အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။အကယ်ရျ် သားအိမ်နံရံခြစ်မိပြီး မှန်ကန်စွာမကုခဲ့လျှင် နောက်ထပ်ကလေးရနိုင်ခြင်းမရှိနိုင်ပါ။

(၃)ပိုးဆိပ်တက်ခြင်း
ပိုးဆိပ်တက်ခြင်းသည် အဆိုးရွားဆုံးဆိုးကျိုးဖြစ်ပါတယ်။မသန့်ရှင်းသောပစ္စည်းများဖြင့် ဖျက်ချခြင်း၊လက်ဖြင့် နိူက်ထုတ်ခြင်း၊ကလေးအထဲတွင်အသက်မရှိဘဲ သေဆုံးနေခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ပိုးဆိပ်တက်နိုင်ပါတယ်။ပိုးသည် သားအိမ်မှတဆင့် သွေးကြောထဲသို့ဝင်ရောက်ကာ တစ်ကိုယ်လုံးသို့ပျံ့နှံရျ် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများအလုပ်မလုပ်တော့သည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။

(၄)သွေးထွက်လွန်ခြင်း
သားအိမ်ပျက်ဆီးကာ အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း ၊သန္ဓေသားအပိုင်းအစကျန်ခြင်း၊သားအိမ်ခေါင်းအဝပျက်စီးခြင်းတို့ကြောင့် ညစ်အားနည်းကာ သွေးထွက်လွန်ပြီး အသက်ဆုံးရူံးနိုင်ပါတယ်။

(၅)သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကြောင့် နောင်ကလေးယူခဲ့လျှင် သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သန္ဓေသားသည် သားဥအိမ်၊သားဥပြွန်၊ဝမ်းဗိုက်စသည့်တို့တွင် သန္ဓေတည်နိုင်သည်။ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချထားသောကြောင့် သားအိမ်နံရံတွင်အမာရွတ်များရှိသောကြောင့် သန္ဓေမတည်နိုင်ပါ။သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခဲ့လျှင် နောင်ကလေးရဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပါလိမ့်မယ်။

(၆)အချင်းရှေ့ရောက်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချထားရျ် သားအိမ်နံရံအမာရွတ်များရှိခြင်းကြောင့် နောင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သော် အချင်းသည် ပုံမှန်နေရာတွင်မရှိနိုင်ပဲ ရှေ့ရောက်ကာ သားအိမ်အဝဖုံးနိုင်သည်။အချင်းရှေ့ရောက်ခြင်းကြောင့် ကလေးကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းနိုင်ခြင်း၊မမွေးခင်အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် မွေးစဉ် သွေးထွက်လွန်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မွေးခဲ့သော် လမစေ့၊ပေါင်မပြည့်သောကလေးမွေးနိုင်ပါတယ်။

(၇)လမစေ့ကလေးမွေးခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖူးသောသူများတွင် သားအိမ်အဝအားနည်းသော်ကြောင့် နောင်ကိုယ်ဝန်ရှိသော် လမစေ့သောကလေးမွေးဖွားနိုင်ပါတယ်။

(၈)ကလေးလုံးဝမရနိုင်တော့ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချထားသောကြောင့် သားအိမ်ပေါက်ခြင်း၊ပိုးဝင်ခြင်း၊သန္ဓေသားအပိုင်းအစများကျန်ရစ်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့် နောင်တွင် ကလေးလုံးဝမရနိုင်သော အဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။

(၉)ရင်သားကင်ဆာ
ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင် ရင်သားတွင် နို့ထွက်စေသော ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်။ဟော်မုန်းများပြောင်းလြဲခင်းကြောင့် ရင်သားဆဲလ်များသည် ကင်ဆာဆဲလ်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။သို့သော် ပုံမှန်ဆက်လက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့သော် ကင်ဆာဆဲလ်အဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်တော့ပါ။ထိုတောအတွင်းကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့သော် ထိုဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများကြောင့် ရင်သားကင်ဆာဆဲလ်အဖြစ်ရောက်ရှိရန် ဆက်စပ်မူရှိသည်ဟု သုတေသနပြုထားပါတယ်။

(၁၀)စိတ်ဝေဒနာခံစားရခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မူသာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊မူးယစ်ဆေးသုံးခြင်းမှအစ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခြင်း လုပ်သည်အထိ ပြင်းထန်ပါတယ်။

အထက်ပါအချက်များမှ အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်သည့် လူနာသည် ပိုးဆိပ်တက်ခဲ့သော် အလွန်အေးစက် သို့မဟုတ်အလွန်အပူကြီးခြင်း၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊အသက်ရူမြန်ခြင်း၊သွေးပေါင်ထိုးကျခြင်း နှင့် သတိလစ်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထိုအချိန်တွင် ဆေးရုံတက်ကာထိရောက်စွာကုသသင့်ပါတယ်။လိုအပ်လျှင် သားအိမ်ထုတ်သည်အထိ ကုသမူခံရပါမယ်။သေချာမကုသခဲ့လျှင် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ အလုပ်မလုပ်ပဲ အသက်ဆုံးရူံးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ပျက်ဖို့တခုတည်းသာမက မိမိအသက်ဆုံးရူံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

Author: Dr. ပြည့်ရှင်း