ဘယ်အချိန် ဗိုက်သွားအပ်ရမလဲ

ဘယ္အခ်ိ္န္ ဗိုက္သြားအပ္ရမလဲ

မည္သည့္ အသက္အရြယ္ပင္ျဖစ္ေစ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတဦး ပံုမွန္ရာသီမေပၚတိုင္း ဆီးစစ္ၾကည့္ရန္လိုၿပီး ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ဟု သိိသည္ႏွင့္ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ဗိုက္အပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဗိုက္အပ္သည္ဟု အလြယ္ေျပာေနၾကသည့္ ကိုယ္ဝန္အေစာပိုင္း က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား အႀကံျပဳ တိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကာလတေလ်ာက္ မိခင္ေကာ ရင္ေသြးပါ က်န္းက်န္းမာမာ ရွိေစရန္ႏွင့္ ရင္ေသြးငယ္အား ေရာဂါဘယ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ လူ႔ေလာကထဲ ဝင္လာႏိုင္ေစေရး အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလွသည့္ အဆင့္တဆင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဗိုက္သြားအပ္ရမလဲ

ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္း သိလွ်င္သိျခင္း နီးစပ္ရာ သားဖြားခန္း၊ ေဆးခန္း၊ ေဆးရံုႏွင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ အျမန္ဆံုး သြားေရာက္၍ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ စမ္းသတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဗိုက္အပ္သည္ဟုဆိုရာတြင္ မိမိ၏ ကေလးကို အမွန္တကယ္ ေမြးဖြားေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း (သားဖြားဆရာမ (သို႔) ပါရဂူ)ႏွင့္ ဦးစြာ ျပသႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ခရီးလြန္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးဌာနတြင္ သြားေရာက္ျပသကာ လိုအပ္သလို တိုင္ပင္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူရမည္ျဖစ္သည္။

ဗိုက္သြားအပ္ရင္ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္သလဲ

ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဗိုက္အပ္ခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ လက္ရွိ ကေလး၏ အေျခအေန၊ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ပံုမွန္အတိုင္း ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ လကၡဏာမ်ား၊ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေရာဂါအေျခအေနမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေသာ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ မိမိသိလိုသည္မ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ စားေသာက္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍လည္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေမြးဖြားမည့္ခန္႔မွန္းရက္ကို ေစာလ်င္စြာသိရွိႏိုင္ျခင္း

ေစာလ်င္စြာ ဗိုက္အပ္ျခင္းျဖင့္ ရာသီေပၚရက္စြဲမ်ားကို မွန္ကန္စြာ သိရွိႏိုင္ေသးသလို ေမြးဖြားမည့္ ခန္႔မွန္းရက္ကို ေစာလ်င္စြာ သိရွိႏိုင္သျဖင့္ ကေလးမီးဖြားရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အိပ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ တြက္ခ်က္ တိုင္ပင္ထားႏိုင္သည္။

ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တိုင္ပင္ႏိုင္ျခင္း

အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္အေစာပိုင္းကတည္းက မျဖစ္မေန ေသာက္ထားသင့္သည့္ အားေဆးမ်ိဳးျဖစ္သည့္ Folic acid အားေဆးမ်ား၊ သံဓာတ္အားျဖည့္ေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အႀကံျပဳ ေျပာၾကားေပးႏိုင္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ပမာဏကိုလည္း တပါတည္း ၫႊန္ၾကား ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ေရာဂါအခံတခုခုေၾကာင့္ ေသာက္သံုး ေနရသည့္ ေဆးဝါးမ်ား ရွိပါကလည္း ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ အျခား ေရြးခ်ယ္ေသာက္သံုးႏိုင္သည့္ ေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရာဂါမ်ားရွိလွ်င္လည္း ႀကိဳတင္သိရွိျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

ေစာလွ်င္စြာ ဗိုက္အပ္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးေရာဂါမ်ား၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ခံစားေနရျခင္းကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ၿပီး ကုသႏိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားကို ေစာေစာကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သလို ကုသေပ်ာက္ကင္းမႈ မရွိႏိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ား ခံစားေနရလွ်င္လည္း လက္ရွိကိုယ္ဝန္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ပိုဆိုးသြားႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလတေလွ်ာက္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္ မ်ားကို တပါတည္း တိုင္ပင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို လိုအပ္လွ်င္ အျခားအဆင့္ျမင့္ကုသမႈ ေပးႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ အျမန္ဆံုး ၫႊန္းပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား သိရွိႏိုင္ျခင္း

ဗိုက္အပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သြားလာေနရေသာ ခရီးအကြာအေဝးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ အဆင္ေျပျခင္း ရွိ/မရွိကိုလည္း တပါတည္း တိုင္ပင္ႏိုင္သည္။ အဆင္ေျပျခင္းမရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့လွ်င္လည္း မည္သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ျပသရန္လိုေၾကာင္း တပါတည္း ေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး လိုက္နာျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ား (ဥပမာ- ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းမ်ိဳး) ကို ေရွာင္ရွား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလျဖစ္တတ္သည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား

အန္ျခင္း၊ ေျခလက္မ်ားေဖာေရာင္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာမ်ားေဖာေယာင္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ အျဖဴဆင္းျခင္း၊ ေသြးဆင္းျခင္းႏွင့္ ေခါင္းမူးျခင္း စသည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ျဖစ္တတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားတြင္ မည္သည့္လကၡဏာမ်ိဳးမွာ သာမန္ျဖစ္တတ္သည့္ လကၡဏာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ လကၡဏာမ်ားသည္ စိုးရိမ္ရန္ လိုေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းသို႔ အျမန္ဆံုး သြားေရာက္ ျပသရန္လိုေၾကာင္း သိရွိသည္အထိ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သာမန္ကေလးမီးဖြားဖူးရံုမွ်ျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိ ႏိုင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ မိမိတြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိလွ်င္သိျခင္း နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ အျမန္ဆံုး သြားေရာက္၍ လိုအပ္သလို တိုင္ပင္ကာ ဗိုက္သြားအပ္ ၾကရန္ အႀကံျပဳ ေျပာၾကားလုိပါသည္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တိုင္း အဆင္ေျပၾကပါေစ။ …………..

Dr.Tint Tal

(Unicode Version)

ဘယ်အချိန် ဗိုက်သွားအပ်ရမလဲ

မည်သည့် အသက်အရွယ်ပင်ဖြစ်စေ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတဦး ပုံမှန်ရာသီမပေါ်တိုင်း ဆီးစစ်ကြည့်ရန်လိုပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိသည်ဟု သိသည်နှင့် ပထမဦးဆုံးနှင့် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ဗိုက်အပ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဗိုက်အပ်သည်ဟု အလွယ်ပြောနေကြသည့် ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်း ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆေးဝါးများ အကြံပြု တိုက်ကျွေးခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလတလျောက် မိခင်ကော ရင်သွေးပါ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိစေရန်နှင့် ရင်သွေးငယ်အား ရောဂါဘယ ကင်းရှင်းစွာဖြင့် လူ့လောကထဲ ဝင်လာနိုင်စေရေး အလွန်ပင် အရေးကြီးလှသည့် အဆင့်တဆင့်ပင်ဖြစ်သည်။

ဘယ်အချိန်မှာ ဗိုက်သွားအပ်ရမလဲ

ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်း သိလျှင်သိခြင်း နီးစပ်ရာ သားဖွားခန်း၊ ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံနှင့် အခြားသော ကျန်းမာရေးဌာနများတွင် အမြန်ဆုံး သွားရောက်၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စမ်းသတ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဗိုက်အပ်သည်ဟုဆိုရာတွင် မိမိ၏ ကလေးကို အမှန်တကယ် မွေးဖွားပေးနိုင်မည့် အခြေအနေရှိသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း (သားဖွားဆရာမ (သို့) ပါရဂူ)နှင့် ဦးစွာ ပြသနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း ခရီးလွန်နေချိန်များတွင် နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနတွင် သွားရောက်ပြသကာ လိုအပ်သလို တိုင်ပင်ပြီး အကြံပြုချက်များ ရယူရမည်ဖြစ်သည်။

ဗိုက်သွားအပ်ရင် ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲ

ပထမဆုံးအကြိမ် ဗိုက်အပ်ချိန်တွင် မိမိ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် လက်ရှိ ကလေး၏ အခြေအနေ၊ ကိုယ်ဝန်နှင့်ပတ်သတ်သည့် ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်ပွားတတ်သည့် လက္ခဏာများ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ရောဂါအခြေအနေများ၊ ဆေးဝါးများအကြောင်းနှင့် အခြားသော ကိုယ်ဝန်နှင့် ပတ်သတ်သည့် မိမိသိလိုသည်များ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နေထိုင်မှုပုံစံ၊ စားသောက်မှုပုံစံများနှင့် လိုအပ်သော ကာကွယ်ဆေးများနှင့် ပတ်သတ်၍လည်း အကြံပြုချက်များ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မွေးဖွားမည့်ခန့်မှန်းရက်ကို စောလျင်စွာသိရှိနိုင်ခြင်း

စောလျင်စွာ ဗိုက်အပ်ခြင်းဖြင့် ရာသီပေါ်ရက်စွဲများကို မှန်ကန်စွာ သိရှိနိုင်သေးသလို မွေးဖွားမည့် ခန့်မှန်းရက်ကို စောလျင်စွာ သိရှိနိုင်သဖြင့် ကလေးမီးဖွားရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ အိပ်ထောင်ဖက်နှင့် ကြိုတင် တွက်ချက် တိုင်ပင်ထားနိုင်သည်။

ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သတ်၍ တိုင်ပင်နိုင်ခြင်း

အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းကတည်းက မဖြစ်မနေ သောက်ထားသင့်သည့် အားဆေးမျိုးဖြစ်သည့် Folic acid အားဆေးများ၊ သံဓာတ်အားဖြည့်ဆေးများနှင့် ပတ်သတ်၍ အကြံပြု ပြောကြားပေးနိုင်ပြီး လိုအပ်သည့် ပမာဏကိုလည်း တပါတည်း ညွှန်ကြား ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် လက်ရှိ ရောဂါအခံတခုခုကြောင့် သောက်သုံး နေရသည့် ဆေးဝါးများ ရှိပါကလည်း ကိုယ်ဝန်နှင့် သင့်တော်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် အခြား ရွေးချယ်သောက်သုံးနိုင်သည့် ဆေးများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေး နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ရောဂါများရှိလျှင်လည်း ကြိုတင်သိရှိပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း

စောလျှင်စွာ ဗိုက်အပ်ခြင်းဖြင့် အချို့သော အမျိုးသမီးများတွင် သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ သွေးရောဂါများ၊ နှလုံးရောဂါနှင့် အခြားရောဂါများ ခံစားနေရခြင်းကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ပြီး ကုသနိုင်သည့် ရောဂါများကို စောစောကုသပျောက်ကင်းနိုင်သလို ကုသပျောက်ကင်းမှု မရှိနိုင်သည့် ရောဂါများ ခံစားနေရလျှင်လည်း လက်ရှိကိုယ်ဝန်နှင့် သင့်တော်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ပိုဆိုးသွားနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလတလျှောက် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန် များကို တပါတည်း တိုင်ပင် နိုင်မည်ဖြစ်သလို လိုအပ်လျှင် အခြားအဆင့်မြင့်ကုသမှု ပေးနိုင်သည့်နေရာများသို့ အမြန်ဆုံး ညွှန်းပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သတ်၍ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ သိရှိနိုင်ခြင်း

ဗိုက်အပ်သည့်အချိန်တွင် မိမိ၏ လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်အကိုင်နှင့် သွားလာနေရသော ခရီးအကွာအဝေးနှင့် ပတ်သတ်၍ ကိုယ်ဝန်နှင့် အဆင်ပြေခြင်း ရှိ/မရှိကိုလည်း တပါတည်း တိုင်ပင်နိုင်သည်။ အဆင်ပြေခြင်းမရှိသည့် အလုပ်အကိုင်များ ဖြစ်ခဲ့လျှင်လည်း မည်သို့သော အခြေအနေတွင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ပြသရန်လိုကြောင်း တပါတည်း မေးမြန်းနိုင်ပြီး လိုက်နာခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်သည့် အခြေအနေများ (ဥပမာ- ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းမျိုး) ကို ရှောင်ရှား နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလဖြစ်တတ်သည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ

အန်ခြင်း၊ ခြေလက်များဖောရောင်ခြင်း၊ မျက်နှာများဖောယောင်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ အဖြူဆင်းခြင်း၊ သွေးဆင်းခြင်းနှင့် ခေါင်းမူးခြင်း စသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်တတ်သည့် ပြဿနာများတွင် မည်သည့်လက္ခဏာမျိုးမှာ သာမန်ဖြစ်တတ်သည့် လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းနှင့် မည်သည့် လက္ခဏာများသည် စိုးရိမ်ရန် လိုကြောင်းနှင့် မည်သို့သော အခြေအနေတွင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ အမြန်ဆုံး သွားရောက် ပြသရန်လိုကြောင်း သိရှိသည်အထိ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

သာမန်ကလေးမီးဖွားဖူးရုံမျှဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများကို သိရှိ နိုင်မည်မဟုတ်သဖြင့် မိမိတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိလျှင်သိခြင်း နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ အမြန်ဆုံး သွားရောက်၍ လိုအပ်သလို တိုင်ပင်ကာ ဗိုက်သွားအပ် ကြရန် အကြံပြု ပြောကြားလိုပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်း အဆင်ပြေကြပါစေ။ …………..

Dr.Tint Tal