ကလေး မျက်စိ နား၊ နှာခေါင်းလည်ချောင်းရောဂါ အကြောင်းသိကောင်းစရာ

ကလေးများသည် ခံနိုင်အားမပြည့်ဝသောကြောင့် မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းနှင့်ခံတွင်းတို့တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားပါက…