ခုထိကလေးမရနိုင်သေးခြင်းရဲ့   အမှား (၇) ခု

ခုုထိကေလးမရနိုုင္ေသးျခင္းရဲ႕   အမွား (၇) ခုု

အိမ္ေထာင္တစ္ခုတည္ေဆာက္ျပီးေနာက္ အိမ္ရဲ႔ဆည္းလည္းသံေလးကို ေမ်ာ္လင့္ျကပါတယ္။အခ်ိန္အတန္ျကာသည္ထိ မေရာက္လာေသာ္ စိုးရိမ္တတ္ျက၊စ္ိတ္ပူတတ္ျကပါတယ္။ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ ဘာလို့မရတာလဲ?ဟူရ်္တေယာက္နဲ႔တေယာက္သံသယပြား ေပ်ာ္ရႊင္မူမရွိေတာ့ပါ။နွစ္ဦးသားဆက္ဆံရာတြင္အေနအထားမမွန္လို့လား စသည္ျဖင့္အမွားကို လိုက္ရွာျကပါေတာ့တယ္။အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ကေလးလိုခ်င္စိတ္ျဖင့္ အမွားမ်ားထပ္တလဲလဲက်ဳးလြန္တတ္ျကပါတယ္။

အမွား(1) လံုေလာက္ေသာလိင္ဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း

အခုလိုမိန္းမေရာေယာက်ာၤးေရာ အလုပ္လုပ္ေသာေခတ္ျကီးတြင္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးအေပးအယူညီမ်ွစြာဆက္ဆံရန္ အခ်ိန္မေပးနိုင္ျကပါ။ထို့ေျကာင့္မမ်ဳိးဥေျကြေနခ်ိန္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ဆက္ဆံရန္ လြဲေခ်ာ္တတ္ျကပါတယ္။မမ်ဳိးဥေျကြခ်္န္ဆက္ဆံမွသာ သုတ္ပိုးနွင့္ေတြ႕ရွိရ်္ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ေသာေျကာင့္လံုေလာက္ေသာဆက္ဆံမူလည္းအထူးလိုအပ္ပါတယ္။

အမွား(2) ဆက္ဆံမႈလြန္ကဲျခင္း

ဆက္ဆံမူအျကိမ္ေရနည္းျခင္းသည္ အေျကာင္းရင္းတစ္ခိက္ျဖစ္သလို အျကိမ္ေရမ်ားေနျခင္းသည္လည္း အမွားတစ္ခုျဖစ္ေစပါတယ္။သို့ေသာ္ လြန္ကဲစြာအျကိမ္ေရမ်ားမ်ားဆက္ဆံျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားသုတ္ပိုးရဲ႔စြမ္းေဆာင္မူေလ်ာ့နည္းလာသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါတယ္။တစ္ရက္တည္းအျကိမ္ေရမ်ားမ်ားဆက္ဆံျခင္းသည္ လြန္ကဲမူတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ထိုအခါမ်ဳိးတြင္တစ္ဦးနင့္တစ္ဦး စိတ္ဝင္စားမူေလ်ာ့ပါးလာျပီး ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ေခ်နည္းပါးပါတယ္။

အမွား(3) ဆက္ဆံမႈအေနအထားအယူအဆ

လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ သုတ္ပိုးသည္ မိန္းမအဂၤါထဲကူးခတ္ကာ ျပြန္ထဲအလြယ္ေရာက္ေသာနည္းလမ္းအျဖစ္ ပက္လက္အေနအထားသည္သာမွန္ကန္သည္ဟူေသာအယူအဆသည္မွားပါတယ္။က်န္ေသာအေနအထားမ်ားသည္လည္း ကေလးရလြယ္ပါတယ္။တသတ္မွတ္တည္းအေနအထားကိုသာသံုးစားမလိုပါ။သုတ္ပိုးဝင္ျပီး မမ်ဳိးဥေပါင္းခ်ိန္သည္ စကၠန့္အနည္းငယ္သာျကာရ်္ အေနအထားကို ထည့္စဥ္းစားစရာမလိုပါ။

အမွား(4) အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္သာ တာဝန္ရွိသည္ဟုုထင္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္မရျခင္းအေျကာင္းမ်ားရွာေဖြရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္သာအျမဲရွာေဖြတတ္ျကပါတယ္။အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတြင္ခ်ဳိ့ယြင္းခ်က္ရွိျပီး လူမပီသမည္ကို စိုးရိမ္တတ္ျကပါတယ္။အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ဆကိဆံစဥ္ သုတ္ရည္ထြက္သည္ကိုစြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည္ဟု ယံုျကည္ထားျကပါတယ္။သို့ေသာ္အဆိုပါ သုတ္ရည္တြင္ သုတ္ပိုးသည္ ေအာင္ျမင္ေသာသုတ္ပိုးပါရွိမွသာ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္သည္ကိုအမ်ဳိးသားတိုင္းလက္မခံျကပါ။ထို့ေျကာင့္ကေလးမရလ်ွင္အမ်ဳိးသားေရာအမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ စစ္ေဆးရွာေဖြရပါမယ္။ကိုယ္ဝန္မရျခင္းအေျကာင္းရင္း ၅၀%သည္အမ်ဳိးသမီးနွင့္ဆိုင္ေသာ္လည္း ၄၀%သည္အမ်ဳိးသားနွင့္ဆိုင္ရ်္ ၁၀%သည္အျခားေသာအေျခအေနမ်ားေျကာင့္ဟု ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

အမွား(5) “မ”မ်ဳိးဥ  ေၾကြရက္တြင္ ဆက္ဆံျခင္း

မ်ဳိးဥေျကြစစ္တံ သို့မဟုတ္ ရက္တြက္ရ်္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ေသာ္လည္းေနာက္က်တတ္ပါတယ္။မမ်ဳိးဥေျကြျပီးသည့္ေနာက္ ၂၄နာရီအတြင္းသာ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါတယ္။ေနာက္က်ပါက ေနာက္လတဖန္ေစာင့္ရပါမယါ။သုတါပိုးသည္ မိန္းမအဂၤါထဲတြင္ ၃ရက္နွင့္၅ရက္အျကာေသဆံုးပါတယ္။ထို့ေျကာင့္ မမ်ဳိးဥေျကြရက္ေနျခင္းထက္ မမ်ဳိးဥေျကြရက္ထက္အနည္းငယ္ရက္ေစာေနျခင္းက ကိုယ္ဝန္ရရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားပါတယ္။

အမွား(6) အလ်င္စလိုု ေဆးကုသမႈခံယူျခင္း

အိမ္ေထာင္က်ျပီး ၂လမွ ၃လခန့္ျကာသည္အထိ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ျခင္းသည္ အလ်င္စလို ေဆးကုသျခင္းကိုမလုပ္သင့္ပါ။ခ်ဳိ့ယြင္းခ်က္မရွိေသာစံုတြဲမ်ားသည္ပင္ အခ်ိန္အတန္ျကာသည္အထိ အခ်ိန္ယူရနိုင္ပါတယ္။အလ်င္စလိုေဆးခန္းျပျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမူအျပည့္အဝျဖစ္ေစပါတယ္။ကိုယ္ဝန္ရရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါတယ္။

အမွား(7) မိမိရဲ႔က်န္းမာေရးအေျခအေနကို သတိမမူမိျခင္း

ကေလးမရေသးေသာစံုတြဲမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္မရေသာေျကာင့္  မ်ဳိးပြားအဂၤါအဖြဲ႕အစည္းလုပ္ေဆာင္မူကိုသာ အထူးဂရုစိုက္ရွာေဖြျကေသာ္လည္း မိမိတို့ရဲ႔က်န္းမာေရးအေျခအေနကို လစ္လ်ဴရႈတတ္ျကပါတယ္။ပံုမွန္အားျဖင့္ မိမိရဲ႔က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုအထူးဂရုစိုက္ျကပါတယ္။ဥပမာ ကိုယ္အေလးခ်္န္။ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း။အရက္ေသာက္ျခင္းနင့္စိတ္ဖိဆီးမူ
ထို့ေျကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နိုင္ရန္ မိမိက်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ အျပုအမူအေနအထိုင္မ်ားကို ဂရုစိုက္ပါ။

Dr.ျပည့္ရွင္း

Unicode Version

ခုထိကလေးမရနိုင်သေးခြင်းရဲ့   အမှား (၇) ခု

အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးနောက် အိမ်ရဲ့ဆည်းလည်းသံလေးကို မျော်လင့်ကြပါတယ်။အချိန်အတန်ကြာသည်ထိ မရောက်လာသော် စိုးရိမ်တတ်ကြ၊စိတ်ပူတတ်ကြပါတယ်။ထိုအခါမျိုးတွင် ဘာလို့မရတာလဲ?ဟူရျ်တယောက်နဲ့တယောက်သံသယပွား ပျော်ရွှင်မူမရှိတော့ပါ။နှစ်ဦးသားဆက်ဆံရာတွင်အနေအထားမမှန်လို့လား စသည်ဖြင့်အမှားကို လိုက်ရှာကြပါတော့တယ်။အိမ်ထောင်သည်များ ကလေးလိုချင်စိတ်ဖြင့် အမှားများထပ်တလဲလဲကျုးလွန်တတ်ကြပါတယ်။

အမှား(1)လုံလောက်သောလိင်ဆက်ဆံမှုမရှိခြင်း

အခုလိုမိန်းမရောယောကျာၤးရော အလုပ်လုပ်သောခေတ်ကြီးတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအပေးအယူညီမျှစွာဆက်ဆံရန် အချိန်မပေးနိုင်ကြပါ။ထို့ကြောင့်မမျိုးဥကြွေနေချိန် ရှိနေချိန်တွင်ဆက်ဆံရန် လွဲချော်တတ်ကြပါတယ်။မမျိုးဥကြွေချ်န်ဆက်ဆံမှသာ သုတ်ပိုးနှင့်တွေ့ရှိရျ် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သောကြောင့်လုံလောက်သောဆက်ဆံမူလည်းအထူးလိုအပ်ပါတယ်။

အမှား(2)ဆက်ဆံမှုလွန်ကဲခြင်း

ဆက်ဆံမူအကြိမ်ရေနည်းခြင်းသည် အကြောင်းရင်းတစ်ခိက်ဖြစ်သလို အကြိမ်ရေများနေခြင်းသည်လည်း အမှားတစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။သို့သော် လွန်ကဲစွာအကြိမ်ရေများများဆက်ဆံခြင်းသည် အမျိုးသားသုတ်ပိုးရဲ့စွမ်းဆောင်မူလျော့နည်းလာသည်ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။တစ်ရက်တည်းအကြိမ်ရေများများဆက်ဆံခြင်းသည် လွန်ကဲမူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခါမျိုးတွင်တစ်ဦးနင့်တစ်ဦး စိတ်ဝင်စားမူလျော့ပါးလာပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေနည်းပါးပါတယ်။

အမှား(3)ဆက်ဆံမှုအနေအထားအယူအဆ

လိင်ဆက်ဆံရာတွင် သုတ်ပိုးသည် မိန်းမအင်္ဂါထဲကူးခတ်ကာ ပြွန်ထဲအလွယ်ရောက်သောနည်းလမ်းအဖြစ် ပက်လက်အနေအထားသည်သာမှန်ကန်သည်ဟူသောအယူအဆသည်မှားပါတယ်။ကျန်သောအနေအထားများသည်လည်း ကလေးရလွယ်ပါတယ်။တသတ်မှတ်တည်းအနေအထားကိုသာသုံးစားမလိုပါ။သုတ်ပိုးဝင်ပြီး မမျိုးဥပေါင်းချိန်သည် စက္ကန့်အနည်းငယ်သာကြာရျ် အနေအထားကို ထည့်စဉ်းစားစရာမလိုပါ။

အမှား(4)အမျိုးသမီးများတွင်သာ တာဝန်ရှိသည်ဟုထင်ခြင်း

ကိုယ်ဝန်မရခြင်းအကြောင်းများရှာဖွေရာ အမျိုးသမီးများတွင်သာအမြဲရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။အမျိုးသားများအနေဖြင့် မိမိတွင်ချို့ယွင်းချက်ရှိပြီး လူမပီသမည်ကို စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။အမျိုးသားများသည် ဆကိဆံစဉ် သုတ်ရည်ထွက်သည်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။သို့သော်အဆိုပါ သုတ်ရည်တွင် သုတ်ပိုးသည် အောင်မြင်သောသုတ်ပိုးပါရှိမှသာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သည်ကိုအမျိုးသားတိုင်းလက်မခံကြပါ။ထို့ကြောင့်ကလေးမရလျှင်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးများပါ စစ်ဆေးရှာဖွေရပါမယ်။ကိုယ်ဝန်မရခြင်းအကြောင်းရင်း ၅၀%သည်အမျိုးသမီးနှင့်ဆိုင်သော်လည်း ၄၀%သည်အမျိုးသားနှင့်ဆိုင်ရျ် ၁၀%သည်အခြားသောအခြေအနေများကြောင့်ဟု တွေ့ရှိရပါတယ်။

အမှား(5)”မ”မျိုးဥ  ကြွေရက်တွင် ဆက်ဆံခြင်း

မျိုးဥကြွေစစ်တံ သို့မဟုတ် ရက်တွက်ရျ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သော်လည်းနောက်ကျတတ်ပါတယ်။မမျိုးဥကြွေပြီးသည့်နောက် ၂၄နာရီအတွင်းသာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။နောက်ကျပါက နောက်လတဖန်စောင့်ရပါမယါ။သုတါပိုးသည် မိန်းမအင်္ဂါထဲတွင် ၃ရက်နှင့်၅ရက်အကြာသေဆုံးပါတယ်။ထို့ကြောင့် မမျိုးဥကြွေရက်နေခြင်းထက် မမျိုးဥကြွေရက်ထက်အနည်းငယ်ရက်စောနေခြင်းက ကိုယ်ဝန်ရရန်အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။

အမှား(6)အလျင်စလို ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း

အိမ်ထောင်ကျပြီး ၂လမှ ၃လခန့်ကြာသည်အထိ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခြင်းသည် အလျင်စလို ဆေးကုသခြင်းကိုမလုပ်သင့်ပါ။ချို့ယွင်းချက်မရှိသောစုံတွဲများသည်ပင် အချိန်အတန်ကြာသည်အထိ အချိန်ယူရနိုင်ပါတယ်။အလျင်စလိုဆေးခန်းပြခြင်းသည် စိတ်ဖိစီးမူအပြည့်အဝဖြစ်စေပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ရရန် အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။

အမှား(7)မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သတိမမူမိခြင်း

ကလေးမရသေးသောစုံတွဲများသည် ကိုယ်ဝန်မရသောကြောင့်  မျိုးပွားအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းလုပ်ဆောင်မူကိုသာ အထူးဂရုစိုက်ရှာဖွေကြသော်လည်း မိမိတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို လစ်လျူရှုတတ်ကြပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့် မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ဥပမာ ကိုယ်အလေးချ်န်။ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း။အရက်သောက်ခြင်းနင့်စိတ်ဖိဆီးမူ
ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ရန် မိမိကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန် အပြုအမူအနေအထိုင်များကို ဂရုစိုက်ပါ။