အားရပါးရ မချစ်ခင် ဒါတွေဖတ်ထားပါ

အားရပါးရ မခ်စ္ခင္ ဒါေတြဖတ္ထားပါ

        အမ်ိိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး လူပ်ိဳေဖာ္၊ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္မွသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ခ်ိန္မ်ားအထိ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္၊ လိင္ဆက္ဆံျခင္း ဆိုသည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ လူမႈအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္လာသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူေနမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအသိအျမင္ အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္  ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ စာေပမ်ားကိုပင္ ယခုတိုင္ ရွက္စဖြယ္ကိစၥ၊ တီးတိုးတိုင္ပင္ဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အေနႏွင့္ပင္ သေဘာထား ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

        အခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားတြင္ လိင္က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အသိအျမင္ဗဟုသုတအားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ရျခင္းမ်ားႏွင့္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္သည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေနၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ အကာ အကြယ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ လိင္မဆက္ဆံမီႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အလြန္ အေရးႀကီးလွသလို ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္းကဲ့သို႔ အေထြေထြ က်န္းမာေရး  ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သည္၍ အလြန္အေရးႀကီး လွေၾကာင္း မသိရွိတတ္ၾကပဲ ေပါ့ေလ်ာ့စြာျပဳမူ ေနထိုင္မိတတ္ၾကသျဖင့္ ေရာဂါမ်ား ခံစားရတတ္သည္။

        လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ခံစားေနရသူမ်ား အေနႏွင့္ ေရာဂါ ကုသေပ်ာက္ကင္းသည္အထိ လိင္ဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ မိမိခ်စ္သူအိမ္ေထာင္ဖက္ အေပၚ သစၥာရွိၾကရန္ လိုအပ္သလို လိင္မွကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားခံစား  ေနရျခင္း မရွိသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်န္းမာေရးအႀကံျပဳခ်က္မ်ား လိုက္နာျခင္းျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(၁) အကာအကြယ္သံုးပါ

        အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အကာအကြယ္ ကြန္ဒံုးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သားဆက္ျခားထားျခင္း မရွိသည့္ အိမ္ေထာင္သည္စံုတြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္မရေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားႏိုင္မည္ျဖစ္သလို လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(၂) လက္ေဆးပါ

       မသန္႔စင္ေသာ လက္ျဖင့္ လိင္အဂၤါမ်ားကို ကိုင္တြယ္မိျခင္းျဖင့္ ဘတ္တီးရီးယား ပိုုးမႊားမ်ား၊ မိႈမ်ားႏွင့္ ကပ္ပါးပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း  ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္းႏွင့္ လိင္အဂၤါေရာင္ရမ္းျခင္း ျပႆနာမ်ား  ျဖစ္ပြားႏိုင္သျဖင့္ လိင္မဆက္ဆံမီႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံၿပီးတိုင္း လက္ေဆးျခင္းကို အထူး ဂရုစိုက္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုသည္။

(၃) လိင္အဂၤါတဝိုက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးပါ

        လက္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မွာ လိင္မဆက္မီႏွင့္ ဆက္ဆံၿပီး ခ်ိန္တိုင္း လိင္အဂၤါတဝိုက္ သန္႔ရွင္းေရး  ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနႏွင့္ ဆပ္ျပာကိုသံုး၍ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ဆပ္ျပာ(သို႔) သန္႔ရွင္းေရးသံုး ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားက ဓာတ္မတည့္ျခင္း အပါအဝင္ အျခားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ  ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္အတြက္  ေရေႏြးေႏြး (သို႔မဟုတ္) ေရမ်ားမ်ားကိုသာသံုး၍ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ ရမည္ျဖစ္သည္။

        အမ်ိဳးသမီးမ်ား သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ မိန္းမကိုယ္အျပင္ဘက္ကိုသာ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိန္းမကိုယ္အတြင္းပိုင္းအထိ သန္႔ရွင္းေရး  ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေရတြင္ပါသည့္ပိုးမႊားမ်ား တိုက္ရိုက္ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္ အတြက္  မိန္းမကိုယ္အတြင္းပိုင္း အထိသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းကို အထူးဂရုျပဳ  ေရွာင္က်ဥ္ၾကရန္လည္း လိုသည္။

(၄) အိပ္ယာခင္းမ်ား ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ

        လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္တြင္ ျပင္ပ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္  ေနရာတခုမွာ အိပ္ယာခင္းမ်ာျဖစ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုး တႀကိမ္ခန္႔ ေလွ်ာ္ဖြတ္သန္႔စင္သင့္ေသာ္လည္း ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ အညစ္အေၾကးမ်ားျဖင့္ စြန္းထင္းေနလွ်င္ အျမန္ဆံုး ေလွ်ာ္ဖြတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၅) ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ

        လိင္မဆက္ဆံမီ ေရအနည္းငယ္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရအဝ ေသာက္သံုးေပးျခင္းျဖင့္ ေရဓာတ္ျပည့္ဝၿပီး စိတ္ၾကည္လင္ လန္းဆန္းေစႏိုင္ သလို ဆီးသြားျခင္းကိုလည္း အေထာက္အကူ ျပဳေစသည္။ ဆီးသြား လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနႏိုင္သည့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ပါသြား ေစႏိုင္သျဖင့္ ဆီးမ်ားမ်ားသြားေစရန္အတြက္ ေရမ်ားမ်ား  ေသာက္ေပးသင့္သည္။

(၆) ပြ၍ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ဆင္ပါ

        ေခၽြးအလြန္အမင္း ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ လိင္အဂၤါတဝိုက္ စိုထိုင္မႈမ်ားမွတဆင့္  ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ခိုေအာင္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း အလြန္မ်ားသျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံၿပီးခ်ိန္ မ်ားတြင္ ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ၿပီး ေအာက္ခံအဝတ္အစားမ်ား မဝတ္ဆင္ပဲ ေခၽြးစုပ္သည့္ ခ်ည္ထည္မ်ားႏွင့္ ပြ၍ သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည့္ အဝတ္အစားမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္သင့္သည္။

(၇) ေရာဂါလကၡဏာတခုခု ေတြ႕ရလွ်င္ ခ်က္ျခင္းကုသမႈခံယူပါ

        သာမန္အားျဖင့္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားခံစားေနရျခင္း မရွိသည့္ အိမ္ေထာင္သည္စံုတြဲမ်ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ က်န္းမာေရး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ မိႈေရာဂါႏွင့္ အျခားေသာ ကပ္ပါးပိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရသည့္ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း  အကယ္၍

– ဆီးသြားရာတြင္ ပူျခင္း၊

– လိင္အဂၤါမွ ပံုမွန္မဟုတ္ နာက်င္ျခင္း၊

– ယားယံျခင္း၊

– ဆီးလမ္းေၾကာင္းမွ ျပည္ကဲ့သို႔ အရည္မ်ားထြက္ျခင္း၊

– အနံ႔နံေသာ အျဖဴဆင္းျခင္းကဲ့သို႔ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ လကၡဏာမ်ားခံစားရျခင္း ရွိပါက ကုသမႈ ခံယူရန္ လိုအပ္သျဖင့္ နီးစပ္ရာ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ဆံုးတိုင္ပင္ျပသၾကရန္ လိုသည္။

Dr.Tint Tal

Unicode Version

အားရပါးရ မချစ်ခင် ဒါတွေဖတ်ထားပါ

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး လူပျိုဖော်၊ အပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှသည် အိမ်ထောင်ပြုပြီး ချိန်များအထိ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်း ဆိုသည့်ကိစ္စရပ်များသည် အရေးကြီးသော လူမှုအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်လာသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူနေမှု ဓလေ့ထုံးစံများနှင့် ကျန်းမာရေးအသိအမြင် အားနည်းမှုများကြောင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်သည့်  ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များ၊ စာပေများကိုပင် ယခုတိုင် ရှက်စဖွယ်ကိစ္စ၊ တီးတိုးတိုင်ပင်ဖွယ်ရာ ကိစ္စရပ်များ အနေနှင့်ပင် သဘောထား နေကြဆဲဖြစ်သည်။

အချို့လူငယ်များ၊ အိမ်ထောင်သည်များတွင် လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်သည့် အသိအမြင်ဗဟုသုတအားနည်းမှုများကြောင့် မလိုလားအပ်သော ကိုယ်ဝန်ရခြင်းများနှင့် လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သည့်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနေကြရသည်။ အထူးသဖြင့် အကာ အကွယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် လိင်မဆက်ဆံမီနှင့် လိင်ဆက်ဆံပြီးချိန်များတွင် ပြုလုပ်လေ့ ရှိသည့် အပြုအမူများသည် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများနှင့် ပတ်သတ်၍ အလွန် အရေးကြီးလှသလို ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကဲ့သို့ အထွေထွေ ကျန်းမာရေး  ပြဿနာများနှင့် ပတ်သည်၍ အလွန်အရေးကြီး လှကြောင်း မသိရှိတတ်ကြပဲ ပေါ့လျော့စွာပြုမူ နေထိုင်မိတတ်ကြသဖြင့် ရောဂါများ ခံစားရတတ်သည်။

လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ ခံစားနေရသူများ အနေနှင့် ရောဂါ ကုသပျောက်ကင်းသည်အထိ လိင်ဆက်ဆံမှု မပြုလုပ်ရန်နှင့် မိမိချစ်သူအိမ်ထောင်ဖက် အပေါ် သစ္စာရှိကြရန် လိုအပ်သလို လိင်မှကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားခံစား  နေရခြင်း မရှိသူများ အနေနှင့်လည်း အောက်ဖော်ပြပါ ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်များ လိုက်နာခြင်းဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် ပတ်သတ်၍ ကြိုတင် ကာကွယ်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

(၁) အကာအကွယ်သုံးပါ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြုနိုင်သည့် အကာအကွယ် ကွန်ဒုံးများ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် သားဆက်ခြားထားခြင်း မရှိသည့် အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများတွင် ကိုယ်ဝန်မရအောင် ကာကွယ်ပေးထားနိုင်မည်ဖြစ်သလို လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

(၂) လက်ဆေးပါ

မသန့်စင်သော လက်ဖြင့် လိင်အင်္ဂါများကို ကိုင်တွယ်မိခြင်းဖြင့် ဘတ်တီးရီးယား ပိုးမွှားများ၊ မှိုများနှင့် ကပ်ပါးပိုးများ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဆီးလမ်းကြောင်း  ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းနှင့် လိင်အင်္ဂါရောင်ရမ်းခြင်း ပြဿနာများ  ဖြစ်ပွားနိုင်သဖြင့် လိင်မဆက်ဆံမီနှင့် လိင်ဆက်ဆံပြီးတိုင်း လက်ဆေးခြင်းကို အထူး ဂရုစိုက်ပြု လုပ်ဆောင်ကြရန်လိုသည်။

(၃) လိင်အင်္ဂါတဝိုက် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါ

လက်ဆေးခြင်းကဲ့သို့ အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်မှာ လိင်မဆက်မီနှင့် ဆက်ဆံပြီး ချိန်တိုင်း လိင်အင်္ဂါတဝိုက် သန့်ရှင်းရေး  ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများအနေနှင့် ဆပ်ပြာကိုသုံး၍ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးများတွင် ဆပ်ပြာ(သို့) သန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သည့် ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းများက ဓာတ်မတည့်ခြင်း အပါအဝင် အခြားသော နောက်ဆက်တွဲ  ပြဿနာများကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့်အတွက်  ရေနွေးနွေး (သို့မဟုတ်) ရေများများကိုသာသုံး၍ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ် ရမည်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင် မိန်းမကိုယ်အပြင်ဘက်ကိုသာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိန်းမကိုယ်အတွင်းပိုင်းအထိ သန့်ရှင်းရေး  ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရေတွင်ပါသည့်ပိုးမွှားများ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့် အတွက်  မိန်းမကိုယ်အတွင်းပိုင်း အထိသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းကို အထူးဂရုပြု  ရှောင်ကျဉ်ကြရန်လည်း လိုသည်။

(၄) အိပ်ယာခင်းများ ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ

လိင်ဆက်ဆံချိန်တွင် ပြင်ပ ရောဂါပိုးမွှားများ အများဆုံး ဝင်ရောက်နိုင်သည့်  နေရာတခုမှာ အိပ်ယာခင်းမျာဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် တစ်လလျှင် အနည်းဆုံး တကြိမ်ခန့် လျှော်ဖွတ်သန့်စင်သင့်သော်လည်း ဖုန်မှုန့်များ၊ အညစ်အကြေးများဖြင့် စွန်းထင်းနေလျှင် အမြန်ဆုံး လျှော်ဖွတ်ရမည်ဖြစ်သည်။

(၅) ရေများများသောက်ပါ

လိင်မဆက်ဆံမီ ရေအနည်းငယ်သောက်သုံးခြင်းနှင့် ဆက်ဆံပြီးချိန်များတွင် ရေအဝ သောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့် ရေဓာတ်ပြည့်ဝပြီး စိတ်ကြည်လင် လန်းဆန်းစေနိုင် သလို ဆီးသွားခြင်းကိုလည်း အထောက်အကူ ပြုစေသည်။ ဆီးသွား လိုက်ခြင်းဖြင့် ဆီးလမ်းကြောင်းအတွင်း ဝင်ရောက်နေနိုင်သည့် ရောဂါပိုးမွှားများ ပါသွား စေနိုင်သဖြင့် ဆီးများများသွားစေရန်အတွက် ရေများများ  သောက်ပေးသင့်သည်။

(၆) ပွ၍ သက်တောင့်သက်သာရှိသော အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ပါ

ချွေးအလွန်အမင်း ထွက်ခြင်းကြောင့် လိင်အင်္ဂါတဝိုက် စိုထိုင်မှုများမှတဆင့်  ရောဂါပိုးမွှားများ ခိုအောင်းနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်း အလွန်များသဖြင့် လိင်ဆက်ဆံပြီးချိန် များတွင် ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီး အောက်ခံအဝတ်အစားများ မဝတ်ဆင်ပဲ ချွေးစုပ်သည့် ချည်ထည်များနှင့် ပွ၍ သက်တောင့်သက်သာရှိသည့် အဝတ်အစားများကိုသာ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သင့်သည်။

(၇) ရောဂါလက္ခဏာတခုခု တွေ့ရလျှင် ချက်ခြင်းကုသမှုခံယူပါ

သာမန်အားဖြင့် လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားခံစားနေရခြင်း မရှိသည့် အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ကျန်းမာရေး အကြံပြုချက်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပိုးမွှားများကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ မှိုရောဂါနှင့် အခြားသော ကပ်ပါးပိုးများကြောင့် ဖြစ်ပွားရသည့် ရောဂါများကို ကာကွယ် နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း  အကယ်၍

– ဆီးသွားရာတွင် ပူခြင်း၊

– လိင်အင်္ဂါမှ ပုံမှန်မဟုတ် နာကျင်ခြင်း၊

– ယားယံခြင်း၊

– ဆီးလမ်းကြောင်းမှ ပြည်ကဲ့သို့ အရည်များထွက်ခြင်း၊

– အနံ့နံသော အဖြူဆင်းခြင်းကဲ့သို့ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် လက္ခဏာများခံစားရခြင်း ရှိပါက ကုသမှု ခံယူရန် လိုအပ်သဖြင့် နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ဆုံးတိုင်ပင်ပြသကြရန် လိုသည်။