ကလေးလိုချင်ရင် တနေ့ဘယ်နှစ်ကြိမ် ချစ်သင့်သလဲ

ကေလးလိုုခ်င္ရင္ တေန႔ဘယ္နွစ္ၾကိမ္ ခ်စ္သင့္သလဲ

ကေလးအရမ္းလိုခ်င္သူမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ရရန္ လိင္ဆက္ဆံရမည့္အျကိမ္ေရေမးခ်င္တတ္ၾကသည္။ ရုိင္းပ်သည္ဟု မယူဆပါ။အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖို့ ကေလးရရန္သည္ မိမိတို့အတြက္ အေရးျကီးေသာကိစၥျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္။မိသစုတခုတြင္ ကေလးမ်ားသည္ အထူးအေရးျကီးပါေသာ အိမ္ဆည္းလည္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နိုင္ရန္ အားေဆးမ်ားေသာက္သံုးျခင္း folic acidေသာက္ျခင္း။မမ်ဳိးဥေျကြရက္ တြက္ရန္ ရာသီလာရက္မ်ားတြက္ခ်က္ျခင္းသသည္ျဖင့္ ျကိုတင္ျပင္ဆင္အခ်ိန္ေပးျကရပါတယ္။ဒါက တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ပါ။လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ လြယ္ကူးေသာ္လည္း အခ်ဳိ့အတြက္မူ ကေလးရရန္ခက္ခဲေစပါတယ္။ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ စံုတြဲအခ်ဳိ့အတြက္ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းသည္ ထင္သေလာက္ မရုိးရွင္းပါ။ပထမ၃လအတြင္းကေလးမရျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖို့ မစိုးရိမ္ရေသာ္လည္း ၁၂လခန့္ျကာသည္အထိ မရလ်ွင္ စိုးရိမ္စရာပါ။
ကိုယ္ဝန္ျမန္ျမန္ေဆာင္ခ်င္ေသာ စံုတြဲမ်ားအဖို့ လိင္ဆက္ဆံျခင္းနွင့္ပတ္သတ္ေသာအေျကာင္းအရာမ်လည္းသိထသင့္ပါတယ္။လိင္ဆက္ဆံျခင္းအေရအတြက္နွင္ျဘယ္လိုအေျကာငိးအရာမ်ားက ကိုယ္ဝန္ရလြယ္သလဲဆိုတာကို စိတ္ဝင္သားေလ့လာသင့္ပါတယ္။အမ်ဳိးသမီးရဲ႔ရာသီစက္ဝန္နွင့္ မိမိတို့သံုးခဲ႔ေသာတားနည္းမ်ာရဲ႔ကိုယ္ဝန္အေပါ္သက္ေရာက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျကိုတင္သိရွိသေဘာေပါက္သင့္ပါတယ္။အကာကြယ္မဲ႔လိင္ဆက္ဆံတိုင္းကေလးရမရသည္ အျမဲေတာ့ပံုေသမဟုတ္ပါ။အခ်ဳိ့က တျကိမ္တခါတည္းနွင့္ ကိုယ္ဝန္ရလြယ္ပါတယ္။ပံုမွန္အားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ရျခင္းသညိ အသက္အရြယ္အေပါ္တြင္မ်ာစြာသက္ေရာက္ပါတယ္။ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ လူျကီးမ်ားထက္ရလြယ္ကာ အျကိမ္အေရအတြက္လည္း နည္းပါးပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ရရန္ လိင္ဆက္ဆံသင့္သည့္အျကိမ္အေရအတြက္

ရုိးသားစြာေျပာရလ်ွင္ အျကိမ္အေရအတြက္က မရွိပါ။အိမိေထာငိဦးျကင္စဦးမ်ားအတြက္ လိင္ဆက္ဆံခ်င္စိတ္နွင့္အေရအတြက္ကမ်ားနိုင္ပါတယ္။သို့ေသာ္ နွစ္အတန္ျကာေသာအခါ အျခားေသာစိတ္ဖိဆီးမူေျကာင့္ အတူေနခ်င္စိတ္သည္ေလ်ာ့နည္းလာကာ လိင္ဆက္ဆံရန္အျကိမ္ေရကို ေသခ်ာညွိယူျကရပါတယ္။ဆက္ဆံသည့္အျကိမ္အေရအတြက္သည္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး မတူပါ။အခ်ဳိ့က တပတ္တျကိမ္။အခ်ဳိ့ကတပတ္၂ျကိမ္။သို့မဟုတ္ တလတျကိမ္ပါ။အျကိမ္အေရအတြက္ပံုမွန္ ဘယ္ေလာက္လဲ ေသခ်ာ မသတ္မွတ္ပါ။သို့ေသာ္ ကေလးလိုခ်င္သူမ်ားအဖို့ကေတာ့ လိင္ဆက္ဆံသည့္အျကိမ္ေရကိုအေလးထားရန္လိုအပ္ပါတယ္။အျကိမ္ေရနည္းျခင္းသည္ အခြင့္ပိုနည္းေစပါတယ္။ကိုယ္ဝန္တားနည္းမသံုး။မရေသာအေျခအေနမရွိသူမ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံသည့္အျကိမ္ေရမ်ားေလေလ ရဖို့အခြင့္မ်ားေလေလပါ။

ဘယ္အခ်ိန္ဆက္ဆံရမလဲ?

မမ်ဳိးဥေျကြရက္အတြင္းတြက္ခ်က္ရ်္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါတယ္။သို့ေသာ မမ်ဳိးဥေျကြမေျကြေပါ္ အာရုံစိုက္စိတ္ဖိဆီးေနလ်ွင္လည္း မရနိုင္ပါ။ထုိ့ေျကာင့္ မမ်ဳိးဥေျကြရက္ကိုလည္း အာရုံမစိုက္သင့္ပါ။

မမ်ဳိးဥေျကြရက္မွာဆက္ဆံေသာ္လည္း ဘာလိုမရလဲ?

အခ်ဳိ့လူမ်ားသည္ ကေလးရျခင္းသည္ တကယ့္ကိ ု မလြယ္ကူပါ။ဘယ္ေလာက္ပဲမမ်ဳိးဥေျကြရက္ ဆက္ဆံေသာ္လည္း ကိုယ္ခႏၶာ ဖြဲ့စည္းတည္ေဆာက္မူသာည္ ရႈပ္ေထြးေသာေျကာင့္ အခ်ိန္ကိုက္ရန္ ခက္ခဲေစပါတယ္။မ်ဳိးဥေျကြျပီး ၂၄နာရီအတြင္းသုတါပိုးနွင့္ထိေတြ႔မွသာ ကေလးရနိုင္ပါတယိ။သုတ္ပိုးကေတာ့ မအဂၤါထဲမွာရက္အတန္ျကာေနနိုင္ေသာ္ေျကာင့္ လိင္ဆက္ဆံမူအျကိမ္ေရမ်ျခင္းသည္ ထိေတြ႔မူမ်ားရန္ အခြင့္ပိုပါတယ္။

အျခားကေလးမရနိုင္ေသာအခ်က္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။
က) မမ်ဳိးဥ မေၾကြျခင္း။
(ခ) မမ်ဳိးဥႏွင့္ သုတ္ပုိးတုိ႔ ေတြ႔ဆုံသည့္ ျပြန္၌ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိေနျခင္း။
(ဂ) သားအိမ္၀မွ ျမဴးကပ္အလႊာသည္ ပ်စ္ခြ်ဲလြန္း၍ သုတ္ပုိး၀င္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲျခင္း။
(ဃ) သားအိမ္ဟာ သေႏၶသားတြယ္ကပ္ႏုိင္ဖုိ႔ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း။
(င) သုတ္ပုိး အထြက္နည္းျခင္း။
(စ) သုတ္ပုိး ပုံမွန္ထြက္ေသာ္လည္း မူမမွန္ေသာ သုတ္ပုိးမ်ားျဖစ္ေနျခင္း။
(ဆ) သုတ္ပုိးမ်ားဟာ တက္ၾကြစြာ မလႈပ္ရွားႏုိင္ျခင္း။
(ဇ) သုတ္ပုိးမ်ားရဲ႕ သက္တမ္းတုိျခင္း။
(စ်) သုတ္ရည္အတြင္း၌ သုတ္ပုိးလုံး၀ မပါရွိျခင္း။
စတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

Dr.Kyaw

Unicode Version

ကလေးလိုချင်ရင် တနေ့ဘယ်နှစ်ကြိမ် ချစ်သင့်သလဲ

ကလေးအရမ်းလိုချင်သူများသည် ကိုယ်ဝန်ရရန် လိင်ဆက်ဆံရမည့်အကြိမ်ရေမေးချင်တတ်ကြသည်။ ရိုင်းပျသည်ဟု မယူဆပါ။အိမ်ထောင်သည်များအဖို့ ကလေးရရန်သည် မိမိတို့အတွက် အရေးကြီးသောကိစ္စဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မိသစုတခုတွင် ကလေးများသည် အထူးအရေးကြီးပါသော အိမ်ဆည်းလည်းများဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ရန် အားဆေးများသောက်သုံးခြင်း folic acidသောက်ခြင်း။မမျိုးဥကြွေရက် တွက်ရန် ရာသီလာရက်များတွက်ချက်ခြင်းသသည်ဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်အချိန်ပေးကြရပါတယ်။ဒါက တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ။လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် လွယ်ကူးသော်လည်း အချို့အတွက်မူ ကလေးရရန်ခက်ခဲစေပါတယ်။ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောအချက်မှာ စုံတွဲအချို့အတွက်ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်းသည် ထင်သလောက် မရိုးရှင်းပါ။ပထမ၃လအတွင်းကလေးမရခြင်းသည် အိမ်ထောင်သည်များအဖို့ မစိုးရိမ်ရသော်လည်း ၁၂လခန့်ကြာသည်အထိ မရလျှင် စိုးရိမ်စရာပါ။
ကိုယ်ဝန်မြန်မြန်ဆောင်ချင်သော စုံတွဲများအဖို့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သောအကြောင်းအရာမျလည်းသိထသင့်ပါတယ်။လိင်ဆက်ဆံခြင်းအရေအတွက်နှင်ဘြယ်လိုအကြောငိးအရာများက ကိုယ်ဝန်ရလွယ်သလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်သားလေ့လာသင့်ပါတယ်။အမျိုးသမီးရဲ့ရာသီစက်ဝန်နှင့် မိမိတို့သုံးခဲ့သောတားနည်းမျာရဲ့ကိုယ်ဝန်အပေါ်သက်ရောက်ချက်များကိုလည်း ကြိုတင်သိရှိသဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။အကာကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံတိုင်းကလေးရမရသည် အမြဲတော့ပုံသေမဟုတ်ပါ။အချို့က တကြိမ်တခါတည်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ရလွယ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရခြင်းသညိ အသက်အရွယ်အပေါ်တွင်မျာစွာသက်ရောက်ပါတယ်။ဆယ်ကျော်သက်များသည် လူကြီးများထက်ရလွယ်ကာ အကြိမ်အရေအတွက်လည်း နည်းပါးပါတယ်။

ကိုယ်ဝန်ရရန် လိင်ဆက်ဆံသင့်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်

ရိုးသားစွာပြောရလျှင် အကြိမ်အရေအတွက်က မရှိပါ။အိမိထောငိဦးကြင်စဦးများအတွက် လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်နှင့်အရေအတွက်ကများနိုင်ပါတယ်။သို့သော် နှစ်အတန်ကြာသောအခါ အခြားသောစိတ်ဖိဆီးမူကြောင့် အတူနေချင်စိတ်သည်လျော့နည်းလာကာ လိင်ဆက်ဆံရန်အကြိမ်ရေကို သေချာညှိယူကြရပါတယ်။ဆက်ဆံသည့်အကြိမ်အရေအတွက်သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူပါ။အချို့က တပတ်တကြိမ်။အချို့ကတပတ်၂ကြိမ်။သို့မဟုတ် တလတကြိမ်ပါ။အကြိမ်အရေအတွက်ပုံမှန် ဘယ်လောက်လဲ သေချာ မသတ်မှတ်ပါ။သို့သော် ကလေးလိုချင်သူများအဖို့ကတော့ လိင်ဆက်ဆံသည့်အကြိမ်ရေကိုအလေးထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။အကြိမ်ရေနည်းခြင်းသည် အခွင့်ပိုနည်းစေပါတယ်။ကိုယ်ဝန်တားနည်းမသုံး။မရသောအခြေအနေမရှိသူများသည် လိင်ဆက်ဆံသည့်အကြိမ်ရေများလေလေ ရဖို့အခွင့်များလေလေပါ။

ဘယ်အချိန်ဆက်ဆံရမလဲ?

မမျိုးဥကြွေရက်အတွင်းတွက်ချက်ရျ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။သို့သော မမျိုးဥကြွေမကြွေပေါ် အာရုံစိုက်စိတ်ဖိဆီးနေလျှင်လည်း မရနိုင်ပါ။ထို့ကြောင့် မမျိုးဥကြွေရက်ကိုလည်း အာရုံမစိုက်သင့်ပါ။

မမျိုးဥကြွေရက်မှာဆက်ဆံသော်လည်း ဘာလိုမရလဲ?

အချို့လူများသည် ကလေးရခြင်းသည် တကယ့်ကိ ု မလွယ်ကူပါ။ဘယ်လောက်ပဲမမျိုးဥကြွေရက် ဆက်ဆံသော်လည်း ကိုယ်ခန္ဓာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မူသာည် ရှုပ်ထွေးသောကြောင့် အချိန်ကိုက်ရန် ခက်ခဲစေပါတယ်။မျိုးဥကြွေပြီး ၂၄နာရီအတွင်းသုတါပိုးနှင့်ထိတွေ့မှသာ ကလေးရနိုင်ပါတယိ။သုတ်ပိုးကတော့ မအင်္ဂါထဲမှာရက်အတန်ကြာနေနိုင်သော်ကြောင့် လိင်ဆက်ဆံမူအကြိမ်ရေမျခြင်းသည် ထိတွေ့မူများရန် အခွင့်ပိုပါတယ်။

အခြားကလေးမရနိုင်သောအချက်များလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
က) မမျိုးဥ မကြွေခြင်း။
(ခ) မမျိုးဥနှင့် သုတ်ပိုးတို့ တွေ့ဆုံသည့် ပြွန်၌ ချို့ယွင်းချက်ရှိနေခြင်း။
(ဂ) သားအိမ်ဝမှ မြူးကပ်အလွှာသည် ပျစ်ချွဲလွန်း၍ သုတ်ပိုးဝင်ရောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
(ဃ) သားအိမ်ဟာ သန္ဓေသားတွယ်ကပ်နိုင်ဖို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း။
(င) သုတ်ပိုး အထွက်နည်းခြင်း။
(စ) သုတ်ပိုး ပုံမှန်ထွက်သော်လည်း မူမမှန်သော သုတ်ပိုးများဖြစ်နေခြင်း။
(ဆ) သုတ်ပိုးများဟာ တက်ကြွစွာ မလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း။
(ဇ) သုတ်ပိုးများရဲ့ သက်တမ်းတိုခြင်း။
(ဈ) သုတ်ရည်အတွင်း၌ သုတ်ပိုးလုံး၀ မပါရှိခြင်း။
စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

Dr.Kyaw