Browsing Tag

ဆန္ဒပြီးမြောက်ခြင်း

အမျိုးသမီးများရဲ့ရင်သား (ဆန္ဒပြီးမြောက်ခြင်းမှ)

အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားဆက်ဆံကြရာမှ ဆန္ဒပြီးမြောက်မှု ) Orgasm ဆိုတာရှိပါတယ် ဆရာ။ ဆန္ဒပြီးမြောက်မှု တစ်နည်းပေါ့…