ခံတြင္းအနံ႔ဆိုး မထြက္ေအာင္ ဒါေတြေဆာင္

လူႀကီးလူငယ္ အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး လူအမ်ားၾကားတြင္ စကားေျပာဆိုရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး အခ်ိန္မေ႐ြး ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိေနရန္ လိုသည္။ ထိုသို႔လိုအပ္ေသာ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ ရွိေနရန္အတြက္ မိမိေျပာလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ နားလည္တတ္ကြၽမ္းမႈရွိေနရန္လိုအပ္သလို တကိုယ္ရည္ သန႔္ရွင္းမႈႏွင့္ အေထြေထြက်န္းမာေရးအေျခအေနလည္း ေကာင္းမြန္ေနရန္လိုသည္။ လူအမ်ားၾကား စကားေျပာဆိုရာတြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမွာ သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရးပင္ျဖစ္သည္။

သင္ပါးစပ္ဟလိုက္လွ်င္ ထြက္လာေသာအနံ႔ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ နားေထာင္ေနသူအေနႏွင့္ သင္ေျပာလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သလို သင့္အေပၚလည္း ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သျဖင့္ ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးမ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိလိုက္နာထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ လူအမ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ မိမိေျပာဆိုရွင္းလင္းလိုသည္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေျပာဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးျခင္း

မည္သူမဆို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးျခင္းကို ေတြ႕ႀကဳံခံစားရႏိုင္သည္။ အသက္အ႐ြယ္၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားအရ ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာရွိကာ ျဖစ္ပြားရေသာ အေၾကာင္းအရာကို လိုက္၍ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခံစားရႏိုင္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းေစႏိုင္႐ုံသာမက စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းမ်ားအထိ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

ကာယကံရွင္ အေနႏွင့္ မိမိ၏ခံတြင္းအနံ႔ ဆိုးေနျခင္းကို ႐ုတ္တရက္ သတိမထားမိႏိုင္ပဲ မိမိႏွင့္ နီးကပ္စြာ စကားေျပာမိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားမွ ဦးစြာသတိထားမိႏိုင္သည္။ အသက္ရႈရာတြင္ အနံ႔မေကာင္းျခင္း၊ လွ်ာမွ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ အရသာမ်ား (သို႔မဟုတ္) မေကာင္းေသာ အရသာမ်ား ခံစားမိလွ်င္ ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးေနေၾကာင္း သိရွိႏိုင္သည္။

ျဖစ္ပြားေစသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးျခင္းကိုျဖစ္ပြားေစသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အဓိကျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ခံတြင္းသန႔္ရွင္းမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ပါးစပ္အတြင္းရွိ ဘတ္တီးရီးယားပိုးမ်ား ပြားလာၿပီး ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။ ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးျခင္းကို ျဖစ္ပြား ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ-

(၁) သြားၾကားမ်ားအတြင္းႏွင့္ ေႂကြသြားလႊာေပၚတြင္ သြားေခ်းမ်ားကပ္ေနျခင္း

(၂) သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါမ်ား (ေရစီးကမ္းၿပိဳ၊ သြားပိုးစားျခင္း)

(၃) အစာေဟာင္းမ်ားက်န္ေနျခင္း (အစာစားၿပီးတိုင္း ပလုပ္မက်င္းသူမ်ား)

(၄) ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္း

(၅) အာေျခာက္ျခင္း (ႏွာေခါင္းပိတ္ေသာသူမ်ားတြင္ ပါးစပ္ျဖင့္ အသက္ရႈျခင္းေၾကာင့္ အာေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ေရဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အာေျခာက္ျခင္း)

(၆) အရသာျပင္းလြန္းေသာအစားအစာမ်ား စားသုံးျခင္း (ခ်ိဳလြန္းေသာအစာမ်ားႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီစသည့္ အနံ႔ျပင္းေသာအစားအစာမ်ား)

(၇) လွ်ာထူေနျခင္း (သြားတိုက္ရာတြင္ လွ်ာကိုပါ စနစ္တက် သန္ရွင္းမႈမလုပ္ျခင္းႏွင့္ အစာေဟာင္းမ်ားေၾကာင့္ လွ်ာေပၚတြင္အျဖဴမ်ား ကပ္ေနျခင္း)

(၈) အံကပ္ဝတ္ဆင္သူမ်ားအေနႏွင့္ စနစ္တက်သန႔္စင္မႈမရွိျခင္း (ညပိုင္းမ်ားတြင္ပါ တပ္၍အိပ္ျခင္း)

(၉) အခ်ိဳ႕ေသာေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးျခင္း

(၁၀) အေထြေထြက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားရွိေနျခင္း (ႏွာေစးျခင္း၊ ထိပ္ကပ္နာျဖစ္ျခင္း၊ အဆုပ္ေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ အသည္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ခံစား ေနရျခင္း)

မနက္အိပ္ယာထစတြင္ျဖစ္ေသာ ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးျခင္းသည္ ပုံမွန္ျဖစ္၍ မနက္ပိုင္း သြားတိုက္ၿပီးအစာတခုခုစားၿပီးခ်ိန္တြင္ သက္သာသြားတတ္သည္။

ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္းမွကာကြယ္ရန္

အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံးေသာ နည္းမွာ သြားႏွင့္ခံတြင္း သန႔္ရွင္းမႈကို ဂ႐ုစိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

– Fluoride ပါဝင္ေသာ သြားတိုက္ေဆးမ်ားျဖင့္ မနက္တႀကိမ္၊ ညတႀကိမ္ သြား တိုက္ေပးပါ။ သြားတိုက္ရင္း လွ်ာကိုပါ တပါတည္း သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ။

– သြားတိုက္ျခင္းအျပင္ သြားၾကားထိုးအပ္ခ်ည္(သို႔)သြားၾကားထိုးတံျဖင့္ သြားအတြင္း ကပ္ညိေနႏိုင္သည့္ အစာေဟာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါ။

– ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ကြမ္းစားျခင္းမ်ားသည္ ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္း ျဖစ္ေစ ႏိုင္႐ုံသာမက ပါးစပ္ကင္ဆာႏွင့္ အျခားေသာ သြာႏွင့္ခံတြင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သျဖင့္ ဂ႐ုျပဳ၍ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ မေရွာင္ႏိုင္လွ်င္ ေလ်ာ့ပါ။

– သြားေရစာႏွင့္ မုန႔္မ်ား မၾကာခဏစားသုံးျခင္းမ်ိဳးေရွာင္က်ဥ္ပါ။

– အနံ႔ျပင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားျဖစ္သည့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ဒညင္းသီးကဲ့သို႔ အစားအေသာက္မ်ား စားသုံးမိလွ်င္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခံတြင္းအနံ႔ဆိုး ထြက္ေနႏိုင္သျဖင့္ လူအမ်ားၾကားသြားလာရန္ ကိစၥႀကီးငယ္ရွိသည့္ ေန႔မ်ားတြင္ ဂ႐ုျပဳ၍ စားသုံးပါ။

– ေရဓာတ္ျပည့္ဝေနေစရန္အတြက္ ေရမၾကာခဏေသာက္ပါ။ တေန႔လွ်င္ အနည္းဆုံး ေရ(၂)လီတာခန႔္ ေသာက္ေပးပါ။

– အာေျခာက္တတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ သၾကားမပါဝင္ေသာ ပီေကႏွင့္ ခ်ိဳခ်ဥ္မ်ား ဝါးပါ။

– အံကပ္အသုံးျပဳသူမ်ား စနစ္တက် သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ။ ညအိပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ၿပီး ေရခြက္အတြင္း ထည့္၍ထားပါ။

– ပိုးမႊားမ်ားကိုေသေစတတ္သည့္ ပလုပ္က်င္းေဆးရည္မ်ားျဖင့္ ညအိပ္ယာမဝင္မီ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ပလုပ္က်င္းေပးျခင္းျဖင့္လည္း ပါးစပ္အတြင္း ပိုးမႊားမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစ ႏိုင္သည္။

– အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း မသက္သာလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) သြားနာျခင္း၊ သြားကိုက္ျခင္းႏွင့္ ေရစီးကမ္းၿပိဳျခင္းစသည့္ သြားေရာဂါမ်ားခံစားေနရပါက သြားႏွင့္ ခံတြင္း ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ဆုံး တိုင္ပင္ျပသ ကုသမႈခံယူပါ။

– သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါမ်ား ခံစားေနရျခင္းမရွိသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၆လလွ်င္ တႀကိမ္ခန႔္ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး သြားေက်ာက္ျခစ္ျခင္းႏွင့္ အျခား လိုအပ္ေသာ ကုသမႈမ်ား ခံယူထားသင့္သည္။

– အဆုပ္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာဂါႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါစသည့္ နဂိုေရာဂါအခံ ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ရာပါရဂူႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး လိုအပ္ေသာကုသမႈကို ခံယူပါ။

ပိုးေသေစတတ္သည့္ အာလုပ္က်င္းေဆးရည္မ်ားႏွင့္ ပူရွိန္းသၾကားလုံးမ်ား သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ခံတြင္းအနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္းကို အျမန္ဆုံးသက္သာေစႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ကာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသုံးျပဳလွ်င္ အျခားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သျဖင့္ စြဲၿမဲစြာအသုံးျပဳျခင္းမ်ိဳးထက္ သြားႏွင့္ ခံတြင္းက်န္းမာေရးကိုသာ အထူး ဂ႐ုျပဳေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္သည္။

ခံတြင္းအနံ႔ ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ လူၾကားထဲမွာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စကားေျပာႏိုင္ၾကပါေစ။

Dr.Tint Tal